En million nordmenn, 20% av befolkningen, er høysensitive. Du finner dem overalt, i alle samfunnslag, alle yrker, alle skoleklasser og alle barnehager. Hvordan de er og hvordan de har det, avhenger av hvordan de har blitt møtt i verden, spesielt i barndommen. Høysensitive er mer mottakelig for inntrykk, på godt og vondt. Derfor er det viktig at alle som har med mennesker å gjøre kjenner til dette karaktertrekket. Spesielt er det viktig for de som jobber med barn.

Hva er høysensitivitet?

Høysensitive har noen få egenskaper til felles. De behandler informasjon dypere enn andre. De blir lettere overstimulert. De er mer emosjonelt og sensorisk sensitive enn andre. Disse egenskapene kan være fantastiske ressurser, eller de kan bli vurdert som , og dermed bli til, et problem. Som samfunn burde vi sørge for å legge til rette for å utnytte ressursene. Dessverre ser det ut til at vi går andre veien. Vi står dermed i fare for å skape en generasjon hvor langt flere står utenfor skole og arbeidsliv enn vi har i dag.

Blir fort overstimulert

En høysensitiv person har ingen egenskaper som andre ikke har. De er bare sterkere. Derfor blir de ofte møtt med uforstand. Alle kan relatere til at det er støy i et rom, og at det høres. Men der hvor folk flest kan overse denne støyen, kan den oppleves veldig forstyrrende for en høysensitiv. Den kan føre til at personen blir overstimulert, som igjen kan ta bort all konsentrasjon. I en læringssituasjon er det avgjørende at man ikke er overstimulert. I et klasserom med 30 barn som beveger seg, eller enda verre, på en baseskole med 60 elever, vil læringsmulighetene reduseres sterkt dersom barna ikke får mulighet til å hente seg inn igjen mellom øktene. Foreldre med høysensitive barn rapporterer om barn som er så slitne etter endt arbeidsdag at det er umulig å finne energi til å gjøre lekser.  Den politiske linjen med mer tid på skolen og mer lekser vil altså virke mot sin hensikt for høysensitive barn.

Barndom

Barndommen er ekstremt viktig for høysensitive. Det er der de legger grunnlaget for senere selvbilde, senere helse og senere trygget. En god barndom med rom for utfolkdelse, mye kjærlighet og oppbacking, kan skape trygge, friske, glade voksne som har full tilgang til de flotte ressursene som sensitivitet fører med seg. Men hva er det vi gjør når vi sender alle barn i barnehage når de er ett? Får de høysensitive den oppfølgingen de trenger? Blir de sett som  de unike barna de er, med en særlig sensitivitet for alle inntrykk rundt seg? Det er mye som tyder på at det er vanskelig å få til i store barnehager.

Reagerer sterkere

Høysensitive barn som blir overstimulert kan reagere med å trekke seg inn i seg selv, eller med å utagere. Begge deler regnes som uheldig adferd, og vil bli forsøkt korrigert. Høysensitive, som reagerer 3-5 ganger sterkere på høye lyder, sinte ansikt og andre negative impulser, tar ofte skade av kjeft. Det er ikke deres feil at de er overstimulerte. Adferden deres er en reaksjon på at de ikke holder ut omgivelsene. Kjeft fører til at de aldri lærer seg selv å kjenne, kun at de er feil. De fleste voksne høysensitive som ikke har det bra med seg selv, kan kjenne seg igjen i denne beskrivelsen.

Utnytte ressursene

Samfunnet er ikke lagt til rette for at høysensitive skal finne sin plass. Det bør vi gjøre noe med, i og med at det gjelder en femtedel av befolkningen. Senter for høysensitivitet er  et nasjonalt utviklingsprosjekt med utgangspunkt i Bergen, men med satellitter i Oslo og Trondheim. Det tar sikte på å bli et nasjonalt kompetansesenter for høysensitivitet for å sikre forskningsbasert kunnskap til befolkningen, slik at vi kan utnytte også de ressursene som høysensitive besitter, og unngå de insensitive fellene som vi stadig går i. Foruten kurs, foredrag og arrangementer, vil vi bidra til en mer sensitiv samfunnsdebatt.

 

 

Med vennlig hilsen

Senter for høysensitivitet

Trude Sletteland
Impulssenteret
Mob: 99530718
http://www.impulssenteret.no/

Eva Steinkjer
Eva Steinkjers Puslespill
Mob: 48029612
http://www.evasteinkjer.com/

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account