Artikler fra behandlere

Her kan du lese om de forskjellige formene for Psykodramaterapi, skrevet av behandler Eva Steinkjer.

Hva er Psykodramaterapi?

Psykodramaterapi gis av fagpersoner med lang utdanning og praksis fra skoler som driver etter Jacob Levy Morenos filosofi, teori og metoder. Behandlingen kan gis som veiledning, fokus på mestring eller problemer i dypere lag av personligheten eller relasjonelle utfordringer.

Eksempler på problemområder:

  • Fastlåst sorg.
  • Traumeerfaringer.
  • Selvfølelsen.
  • Følelsesmestring.
  • Relasjonelle forhold.

 

Psykodramaterapi kan gis som korttidsbehandling: 

Kartleggingssamtale + minimum 3-4 ganger oppfølging.

Det meste vanlige er prosesser over tid, da den helhetlige skapende og kroppslige tilnærmingen, krever modning og oppdagelse for å manifesteres og integreres i hverdagen.

Gruppepsykoterapi:

Psykodramaterapi kan gis i grupper, avgrenset i tid. Det vanlige er helgegrupper, daggrupper eller kveldsgrupper over flere kvelder, ofte ukentlig. Disse annonseres eller bestilles direkte til behandler.

 

Individuell terapi, monodrama:

Bestilles direkte hos behandler. Ofte på dagtid.

Hva kjennetegner denne behandlingsformen?

Som all annen psykoterapi er den samtalebasert. I tillegg utvider vi samtalen ved å ta i bruk alle kunstformene (kalt modaliteter når prosessen er det viktige) for å vekke spontaniteten og kreativiteten, som er det sentrale for å forløse og frigjøre potensialet som hver enkelt innehar. Eksempler på modaliteter: rollebytte, tegne/male/forme i materialer, musikk, bevegelse…

Valg av modalitet kommer an på problemområde, klient/gruppedeltakere og terapeut. Spontanitet og kreativitet vektlegger hensiktsmessighet.

 

Et aksepterende og støttende klima:

Våge nye ting og erfaringsdeling fordrer et støttende klima. Dette er spesielt viktig når utviklings-og vekstprosessene igangsettes i grupper. Vi har praktiserer taushetsløfte i gruppene.

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account