Homøopati og pasientsikkerhet

 

Kommunikasjon om alternative behandlingsformer mellom pasienter og helsepersonell – bør bli bedre, mener forsker Trine Stub. Hun er i gang med en undersøkelse, som skal veilede pasienter til å ta trygge valg. Valg og avgjørelser som er i tråd med deres egne helsemål. 

 

Kartlegging av konsekvenser

Trine Stub har en bred akademisk bakgrunn innen akupunktur og homeopati, blant annet fra University of Western Sydney, og Norsk Akademi for Naturmedisin og Universitetet i Tromsø.I tillegg har hun og hatt en behandlerpraksis i Bamble i mange år.

Pasientsikkerhet

I 2010 søkte hun en Phd-stilling ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Forskningsprosjektet hennes handlet om pasientsikkerheten ved behandling hos homeopat. Fokusområdene var å kartlegge hyppigheten og alvorlighetsgraden av risiko og bivirkninger som kunne oppstå hos pasienter som oppsøkte homeopat for første gang. 

  

Utgangspunkt i pasientsikkerhet

Homeopati er en svært populær behandlingsform i Europa, og i Norge viser studier at 3% benyttet seg av homeopati i 2012. Pasientene er ofte fornøyde med behandlingen, me da Stub startet sitt prosjekt var det lite forskning på risiko og bivirkninger av homeopati.

– Utgangspunktet for avhandlingen var pasientsikkerhet, hvor jeg undersøkte hyppighet og alvorlighetsgrad av reaksjoner som pasienter rapporterte etter behandling hos homeopat, forklarer Stub. – Dernest hvordan homeopater homeopater selv vurderer risiko, og hvilke faktorer som er truende for pasientsikkerheten.

Hun forteller at det ble gjort en systematisk oversiktsstudie hvor hun undersøkte om det er risiko forbundet med det homeopatiske middelet.


Forverring av symptomer, bra eller dårlig?

Resultatene fra doktorgradsarbeidet viste at det er liten direkte risiko forbundet med de homeopatiske midlene. Med homeopatisk praksis følger imidlertid indirekte risiko.

– Dette knyttes spesielt til at det faktisk er en forventning om at behandlingen kan føre til en umiddelbar forverring i sykdomssymptomene. Homeopatene anser dette som en naturlig del av tilfriskningsprosessen. De kaller dette for førstegangsforverringer. Dette til forskjell fra bivirkninger, som de anser som en uønsket utvikling i sykdom og symptomer.

For å kunne sammenligne data om homeopatiske forverringer og bivirkninger undersøkte hun hvilke kriterier erfarne homeopater bruker for å skille mellom disse to begrepene. Videre undersøkte hun også innvirkningen dette kunne ha på pasientene. Hvorvidt disse forventningene pasienten har om forverrede sykdoms-symptomer, gjør at pasienter unngår å oppsøke nødvendig konvensjonell behandling, eventuelt utsetter denne. Hun stilte seg spørsmål om hvordan man kan bruke homeopatenes erfaringer, for å bedre pasientsikkerheten.

 

Les mer om behandlingsmetoden Homeopati

 

 Pasientene bør bestemme

Trine Stub mener det er pasientene selv som bør bestemme hvordan homeopati bør brukes. Studier viser imidlertid at brukere av homeopati også gjerne bruker konvensjonell medisin for sine helseplager. Hun forteller at mange pasienter opplever at de blir bedre av plagene sine av homeopatisk behandling.

Behandlingen er forbundet med lav risiko, fordi homeopatiske midler har svært få bivirkninger og er trygge å bruke. Homeopati er en av de mest populære formene for alternativ behandling i Europa, og det er en behandlingsform som pasientene er godt fornøyde med.

– Brukerne er ofte kvinner med høyere utdanning som har flere helseproblemer. De benytter seg også av andre helsetilbud, samtidig som de går til homeopat. Denne pasientgruppen ønsker medvirkning og kontroll over egen sykdom, og søker helhetlig og naturlig behandling. Ulempen er at siden hvem som helst kan praktisere homeopati i Norge, er det en fare for at en homeopat med lite medisinsk utdannelse kan overse alvorlige symptomer hos pasienten, og ikke sende vedkommende til konvensjonell behandling når det er nødvendig.

pasientsikkerhet homeopati

 Kommunikasjon om alternativ behandling med helsepersonell

Stub har fått forskningsmidler fra Helse Nord for å utføre et prosjekt som handler om å utvikle en spørreundersøkelse og et web-verktøy for å bedre kommunikasjonen mellom ulike helseprofesjoner og pasienter i kreftomsorgen. I forbindelse med dette hadde hun nettopp et forskningsopphold i USA, hvor hun har designet en undersøkelse som skal gjennomføres blant helsepersonell og alternative behandlere i Norge. Sistnevnte innebærer akupunktører, massører, naprapater og refleksologier.

Hun samarbeidet med professorene Sara Quandt og Thomas Arcury ved Wake Forest School of Medicine i Winston-Salem, North Carolina. Disse har lang erfaring med spørreundersøkelser.

– Forskning viser at halvparten av kreftpasienter i Norge bruker en eller annen form for alternativ behandling i sykdomsforløpet. Mange ønsker å diskutere alternativ behandling med leger og sykepleiere, og setter pris på helsepersonells vurderinger av og kunnskap om alternativ behandling. De vil gjerne høre deres meninger. En samtale om alternativ behandling, som behandler bør ta initiativ til, vil styre forholdet mellom pasient og behandler.

På den annen side viser forskning at helsepersonell ikke ønsker å diskutere dette med pasientene, ofte på grunn av mangel på kunnskap om alternativ behandling, forklarer hun. Mange vil synes det er vanskelig å anbefale behandlingsformer med mangelfull vitenskapelig dokumentasjon på effekt. I en travel hverdag kan det også være utfordrende å sette av tid til en sånn samtale.

Spørreundersøkelse til leger og behandlere

pasientsikkerhet homeopatiFør spørreundersøkelsen blir sendt til kreftleger og kreftsykepleiere, fastleger og alternative behandlere vil det gjøres en pilotundersøkelse, dernest en større nasjonal undersøkelse med 700 deltakere. Stub ønsker å undersøke hvordan de forskjellige helseprofesjonene kommuniserer med sine kreftpasienter om deres bruk av alternativ behandling, og hvordan de vurderer risiko for kreftpasienter som ønsker å kombinere alternativ og konvensjonell behandling i sitt sykdomsforløp. Basert på resultatene av undersøkelsen vil de designe og utvikle en betaversjon av et web-verktøy, som helsepersonell kan bruke for å veilede pasienter til å ta trygge valg om alternativ behandling, som er i tråd med deres helsemål. Verktøyet skal også kunne brukes av pasienter og deres pårørende, samt alternative behandlere. 

Først publisert i 2015

 

Kilder:

Markman M, Safety Issues in Using Complementary and Alternative Medicine. Journal of Clinical Oncology. 2002;20 (18s (September 15 Supplement)): 39-41.

Hahneman S., Organon of Medicine (5th and 6th edition). Translated by Dudgeon RE & Boeriche W. 6th ed. New Dehli: B. Jain Publishers Pvt.Ltd; 2001.

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account