Vet du hva som gjemmer seg i fødselsdatoen din? Flere og flere viser interesse for numerologi og tallenes skjulte betydninger. Ved å finne tallene som preger livet ditt kan du lære både om deg selv og verden rundt deg. Kanskje du også kan få hint om hva som vil skje i fremtiden?

 

Det finnes ikke sikre kilder for nøyaktig hvor lenge ulike typer numerologi har vært benyttet. Trolig stammer den numerologiske tankegangen fra Egypt og Babylon. Her ble det chaldeanske systemet utviklet under hebraisk innflytelse. Mye tyder også på at former for numerologi ble brukt for tusenvis av år siden, i Kina, Japan og Hellas. Pythagoras blir ofte beskrevet som den moderne numerologiens far.

 

Vestlig numerologi

Pythagoras ble født i Hellas omtrent 590 år før Kristus, og var en av de mest kjente filosofene og matematikerne av sin tid. De fleste kjenner til ham via hans teorier innen matematikk. Han skal ha vært en svært karismatisk person. Da han var i femtiårene skal han ha startet et slags hemmelig samfunn, en skole han kalte «semi-sirkelen», hvor han underviste i matematikk, astronomi og musikk. Skolen var åpen for både menn og kvinner. Elevene måtte respektere at skolen var strengt hemmelig, så ingen fikk lov til å notere noe av det Pythagoras lærte dem. Det sies også at elevene måtte gjennom perioder med «perfekt stillhet», som skulle hjelpe dem til et nivå av dyp ro, konsentrasjon og tro. På grunn av de strenge reglene for hemmelighold ble informasjonen om skolen skrevet ned etter filosofens død.

Tallenes mystikk

Pythagoras var i stor grad opptatt av konsepter og prinsippene bak matematikken. Han følte at hele universet kunne forklares ut fra tall, og skapte et system som senere ble videreutviklet av andre greske filosofer. Det er disse teoriene som gir Pythagoras status som numerologiens far.

Dr. Julia Stenton har også spilt en stor rolle for moderne numerologi. Det var hun som introduserte termen «numerologi» som vitenskapen bak navn og nummer. Selv om numerologi er lite anerkjent i forhold til andre områder innen metafysikk, er det i dag økende interesse for tallenes mystikk. Det brukes ofte til å oppdage skjulte meninger og fremtidige hendelser.

 

Ulike numerologiske retninger

Ulike former for numerologi blir praktisert og studert over hele verden. En gren strekker seg til Japan, og baserer seg på et gammelt system som finner numerologiske mønstre i fødselsdatoer. Andre har opphav i hebraiske skrifter eller afrikanske tradisjoner. Det finnes antageligvis svært mange variasjoner av hvordan man benytter seg av numerologi rundt omkring i verden, men her er en liste over de typene som er mest utbredt.

  • Kabbalah-numerologi har sitt grunnlag i hebraisk mystisisme, og er basert på det hebraiske alfabetet.
  • Chaldeansk numerologi, også kjent som «mystisk numerologi», er antagelig det eldste, kjent systemet for numerologi, og stammer fra Babylonia, nær den persiske gulfen. I chaldeansk numerologi knyttes tall til bokstaver, men ikke i alfabetisk rekkefølge. Tallet 9 er ikke knyttet til en bokstav, da det blir sett på som hellig, og derfor holdes atskilt fra de andre tallene. Ved hjelp av dette systemet kan man analysere både navn og fødselsdato, men metoden er komplisert, og kan være vanskelig å mestre.
  • Pythagorisk eller vestlig numerologi er det mest brukte numerologiske systemet i verden. En av grunnene til dette kan være at det er lett å lære seg hvordan man tolker tall og leser meningen i dem, fordi systemet er lagt opp slik at man enklere finner koblingen mellom tall og bokstaver.
  • Abracadabra-numerologi er ikke mye brukt på verdensbasis, men systemet bruker serier av pyramider og numeriske verdier for å tilegne informasjon om hendelser og karakteristikker. Tallene som brukes blir til sammen 365, og korresponderer slik med dagene i ett år.

Tallenes betydning

Mange mener tall spiller en betydelig rolle i livene våre. Det sies at dersom man analyserer tall bak hendelser kan man finne bemerkelsesverdige mønstre. Dette brukes som et av bevisene for at tallsystemer definerer oss både som gruppe og individer. Det kan være vanskelig å forstå og sette seg inn i denne tankegangen, om man er ny på området.

Alle mennesker har sitt eget numerologiske kart, og dette skal være avgjørende for personlighetstrekk, tankemønstre og fremtidsutsikter. Dersom man blir mer bevisst tallene som opptrer i livet sitt, spesielt ved viktige begivenheter, skal man se et logisk mønster, både hva gjelder tidspunkt for hendelsen og hendelsens karakter. Dette gjelder på personlig plan, men også for verdensomspennende, kollektive begivenheter. For eksempel naturkatastrofer eller revolusjonerende oppdagelser og hendelser som preger samfunnet i stor grad. Tallene og mønstrene ligger der, det gjelder bare å tolke og finne dem.

 

Skjebnetall

En enkel introduksjon til moderne numerologi kan være å regne ut sitt eget skjebnetall. Ved å tolke tallene i fødselsdatoen din skal du finne informasjon om din egen skjebne, hva du kommer til å lære av livet, og hvordan du vil utvikle deg. Utregning av skjebnetall baseres på Pythagoras’ reduksjonsmetode.

Du finner frem til skjebnetallet ditt ved å først regne ut summen av fødselsdagen din, deretter fødselsmåneden, og til sist fødselsår. Da får du tre tall som du til slutt legger sammen. Det du sitter igjen med er ditt skjebnetall. Det finnes også kalkulatorer for skjebnetall på Internett. Her er en svært kort beskrivelse av karakteristikker ved ulike skjebnetall:

Stikkord for skjebnetall:

1: Entusiasme, kreativitet, sunnhet, uavhengighet, ledertype, sulten på suksess.

2: Kjærlighet, intuisjon, samarbeid, tålmodighet, harmoni.

3: Kommunikasjon, selvutvikling, kreativitet, balanse, skjønnhet, spenning, eksentrisitet, berømmelse, talent.

4: Stabilitet, pålitelighet, lojalitet, trygghet, hardtarbeidende.

5: Nysgjerrighet, intelligens, filosofi, åndelighet, åpenhet, utforskertrang.

6: Forhold, kjærlighet, omsorg, forpliktelse, fred, forståelse.

7: Visdom, intellekt, kunnskapstørst, analytisk, reservert, ambisjoner.

8: Karisma, belønning, anerkjennelse, respekt, karriere, eierskap, makt, penger.

9: Åndelighet, humanitet, uselvisk, tålmodighet, pålitelig, hederlig, gi slipp på det negative.

Mestertall

Tallene 11, 22 og 33 kalles ofte “mestertall”. Det sies at dersom du får et mestertall betyr dette at du er på jorden fordi du har en oppgave, du har kraft til å gjøre en forskjell og oppnå en høyere innsikt. Dette kan by på mange utfordringer, og ikke alle får utnyttet sitt potensiale, men muligheten for å oppnå mye og få store, viktige ideer er der. Kraften i mestertall kan brukes til både det gode og det onde, og innebærer således at man er bevisst sitt personlige ansvar.

Stikkord for Mestertall:

11: Opplysning, balanse, utforsking, store prosjekter, visdom.

22: Gjennomføringsevne, prestisje, suksess, berømmelse, kraft, fokus, integritet, struktur, målbevissthet.

33: Ubetinget kjærlighet, fantasi, integritet, veiledning, inspirasjon, tilgivelse, tjeneste, intuisjon.

Ved å undersøke og finne tallmønstre i livet ditt kan du altså potensielt lære mer om deg selv, og det finnes mange nettsteder og bøker om emnet dersom du ønsker å utforske numerologiens verden.  Har du for eksempel et yndlingstall? Hva sier det om deg? Dersom det er slik at tallmønstre kan fortelle oss noe om både fortid, fremtid og nåtid, er det ikke rart tallenes betydning har fascinert filosofer og vitenskapsmenn i tusenvis av år.

 

Kilder:

numerologensverden.no

aboutnumerology.com

Ingunns astrologiske og numerologiske info-side

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account