tenåringer venner

Det at nære vennskap i tenårene er viktig for den psykiske helsa er ingen overraskelse, men nyere forskning tyder på at det også kan påvirke oss fysisk.

 

Nære relasjoner i tenårene

Nære relasjoner i tenårene

Nylig kom resultatene av en studie utført ved Universitetet i Virginia, basert på et utvalg av 171 individer, som ble fulgt opp fra de var 13 til 27. Forskerne fant en klar tendens til at det å ha gode og nære venner fra tidlig ungdomstid predikerte bedre fysisk helse i voksen alder. Dette vil også påvirke videre utvikling av gode relasjoner når man blir eldre, og hvordan man takler sosiale normer.

Studien kontrollerte for flere variabler som potensielt kunne ha samme effekt, som;

  • tidligere helseproblemer
  • BMI
  • angst og depressive symptomer
  • personlighetstrekk
  • økonomi
  • fysisk tiltrekningskraft

 

Deltar mer på aktiviteter

Et aspekt som kan være viktig her er at det å ha et godt sosialt nettverk fører til at man lettere deltar på aktiviteter som bedrer fysisk helse. Dette kan for eksempel være via lagidretter som fotball og håndball, eller at miljøet oppmuntrer til andre fysiske aktiviteter. Dette kan motvirke både fedme og diabetes, men også den subjektive opplevelsen av bedre helse generelt, og tilfredshet på mange områder i livet.

Gode venner er en del av det man kaller «sosial kapital» som sannsynligvis vil motvirke fedme og diabetes.  Sosial kapital er også forbundet med hvor fysisk sunn og frisk man faktisk føler seg, og det å ta valg som påvirker den fysiske helsen positivt. Det ser ut til at sosial støtte får oss til å velge atferd som er gunstig for helsen vår. Det å delta på fysiske aktiviteter sammen med venner kan være et eksempel på dette.

 

Viktig med sosial støtte

Studien fra Universitetet i Virginia har fokus på det å ha nære venner som motsetning til ensomhet, og som noe som har evolusjonsmessige fordeler. Ensomhet er på sin side forbundet med stress. Stress kan påvirke fysisk helse negativt på mange måter. I tenårene er vennskapene ofte intense og nære. Kanskje kan dette bunne i en ubevisst forståelse om at slike relasjoner er gunstig for egen helse. Det handler altså ikke først og fremst om å finne venner med “sunne interesser”, men å erfare nære vennskap med andre som noe positivt og trygt. Hvilke venner tenåringsbarna velger er derfor ikke noe foreldre nødvendigvis trenger å bekymre seg over. Det viktigste er at de opplever at denne formen for sosial støtte er en del av livet deres.

 

Også vennskap med dyr kan ha positive effekter på helse, les mer om dette her:

Den firbeinte terapeuten

 

Kilder:

Do health behaviors mediate the assosiation between social capital and health?
Forskning.no
Is social capital a protective factor against obesity and diabetes? Findings from an exploratory study

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account