Du henger fra en klippe og klamrer deg fast. Du forsøker å løpe fra en ukjent fare, men det går altfor sakte, det er som å bevege seg i vann. Du møter opp til eksamen, men har glemt å lese, og plutselig går det opp for deg at du er naken. Helseverden har snakket med terapeut Sonja Johansen, som er en erfaren drømmetolker. Hun ga oss en liten gløtt inn i drømmetydningens verden.

 

Sigmund Freud

Det finnes en del klassiske drømmescenarioer. Ofte handler disse om mangel på kontroll. F.eks. at du er naken, holde på å falle. At du er jaktet på av noe du kanskje ikke vet hva er. Du vet bare at du er redd og må komme deg vekk. I sitt arbeid med psykoanalysen var Sigmund Freud svært opptatt av drømmetolking. Han mente drømmer var en slags opphøyd reise inn til det ubevisste. At man gjennom symbolske handlinger i drømmer kunne bearbeide vanskelige følelser gjennom å leve ut ønsker og behov man ikke kan få utløp for i virkeligheten.

Kommunikasjon mellom det bevisste og ubevisste

Carl Gustav Jung var en av Freuds elever, og blir ofte kalt psykoanalysens kronprins. Freud og Jung var imidlertid uenige på en del punkter. Jung var blant annet mer opptatt av det kollektive ubevisste og mystikk. Som Freud mente han at drømmer var et naturlig uttrykk for ubevisste prosesser. Han hevdet imidlertid at drømmene er et nøyaktig bilde av hvordan ting er. De er uten sensur, og er den viktigste kommunikasjonen mellom underbevisstheten og ego (den delen av bevisstheten vår som opplever, sanser og bearbeider informasjon). Ved å være oppmerksom på drømmene kan man i følge Jung lære mye om seg selv.

Et spontant uttrykk

Til forskjell fra Freud mente Jung at drømmer ikke skal tolkes som symptomer på noe sykelig, men at vi for å leve et godt liv bør være oppmerksom på signalene drømmene gir oss. Dette fordi de kommer direkte fra det ubevisste. De er et spontant uttrykk for noe som er ubevisst, men kan være vanskelige å forstå fordi språket er basert på symboler og bilder.

Drømmer som utgangspunkt for samtaleterapi

Healingens Hus

Sonja Johansen

Sonja Johansen jobber som terapeut i Healingens Hus i Erling Skakkes gate i Trondheim. Her leier hun rom og driver sammen med andre terapeuter. Healingens Hus finansieres av terapeutene som leier rom der. Mange jobber der også som frivillige, og har huset som base. Sonja er i tillegg en del av Noen AS, som arbeider med personer med demens og kognitiv svikt.

Sonja har lenge vært opptatt av drømmetolking og startet å jobbe bevisst med drømmer i 1992. Da hun begynte hun hos en lærer som har vært elev hos den spirituelle læreren Bob Moore, i Danmark. Der gikk hun i grupper fra 1992 til 2009, og underviser nå i en tradisjon etter Moore, Jes Bertelsen og Carl Gustav Jung på egne kurs og til klienter .

– I 2009 begynte jeg på utdannelsen til å bli Hjertehealer og Healingterapeut ved Nordens Stjerne og var ferdig høsten 2011. Jeg går fremdeles i en drømmegruppe, som vi kaller det. Vi er syv personer som møtes hver fjortende dag. Vi kjenner hverandre fra begynnelsen av nittitallet, og har delt drømmer siden dette. Men det er like spennende ennå.

Da må dere vite mye om hverandres indre liv?

– Ja, ikke sant. Vi gjør jo det, vi kjenner hverandre på alle mulige måter, kan du si. Det blir veldig trygt, og jeg har bearbeidet veldig mye ved å dele drømmer i gruppa. Derfor er ikke drømmene mine så heftige lenger, det kan gå en stund mellom hver gang jeg husker en drøm, og da er det som regel viktige drømmer. De dreier seg ikke om dagligdagse ting lenger, for jeg har bearbeidet såpass mye.

Hun bruker også tolkning av drømmer som verktøy i terapi.

– Jeg legger stor vekt på samtale i terapien, og jeg bruker klientens drømmer i samtalen. Hvis klienten kommer flere ganger kan jeg be dem huske drømmene eller skrive dem ned. For meg gir det veldig mye mening hvis jeg kan følge drømmene deres over tid. Problematikken vi snakker om viser seg ofte i drømmene. Mange kommer for healing, og jeg mener at healingen starter allerede i en god samtale. Og drømmene er et viktig verktøy og bidrag i den prosessen.

 

Les om behandlingsmetoden: Drømmetyding

 

Å sette drømmesymboler i kontekst

Det aller viktigste når man skal tolke drømmer, i følge Jung, er å sette dem i en kontekst. Han ville altså neppe hatt tro på de drømmeleksikon som finnes på markedet i dag, hvor man enkelt kan finne universelle symboler og hva de betyr, for å tolke en drøm. Det er Sonja også. Hun mener man må ta hensyn til flere ting når man tolker symboler. Det er personlig betinget, for eksempel ut fra hvilken kultur man kommer fra.

– Det baserer seg på hva slags forhold du har til symbolene, for vi har så mange forskjellige kulturer og bakgrunner, for eksempel oppvekstmiljø. Kristne og muslimer vil ikke ha det samme forholdet til religiøse symboler som kors eller en jesusfigur. Du kan si at forholdet til symboler er basert på kultur.

Sonja forklarer at vi imidlertid har noen arketyper, som mor og far, helten og heltinnen eller hore og madonna.

– I vår kultur har vi mange arketyper i eventyrene. For eksempel Askeladden som fikk prinsessa og trollet som sprekker i sola.

Skyggedrømmer og “jeg-drømmer”

Trollet som sprekker, kan dukke opp i såkalte skyggedrømmer. Det handler gjerne om aspekter ved livet man ikke ønsker å se og ta tak i. “Men så får man lys på det, og trollet sprekker”, forklarer Sonja. I tillegg finnes «jeg-drømmer». Dette er drømmer som handler om dagligdagse ting og går ikke i dybden.

– Det er forskjell på jeg-drømmer og skyggedrømmer, forteller Sonja. Personer eller symboler i Skyggedrømmer representerer sider ved deg selv som du ikke aksepterer i det daglige. Disse kan i verste fall, komme til deg som mareritt hvis det speiler en traumatisk hendelse.

Konfrontere skyggene

Sonja forteller at det finnes måter man kan konfrontere skyggene på. Si at nok er nok. Hun minnes en gang hun var på festival, hvor det var mange som delte drømmer. Noen fortalte at de hadde turt å snu seg og se på det som forfulgte eller jaktet på dem.

– Hvis du snur deg i stedet for å flykte blir det konfrontert. Og det er det underbevisstheten vår eller vår høyere bevissthet vil. Prosessen vår vil at vi skal konfrontere det. Mareritt vil mange ganger forsvinne når du har bearbeidet traumet ved å konfrontere det i drømmen.

For de som vil utforske finnes det som tidligere nevnt mange forskjellige drømmeleksikon. Symboler kan gi et pekepinn på hva det er, men Sonja mener det er så mye mer som spiller inn, derfor er hunikke så glad i disse bøkene.

 

Les også: – Hvis vi ikke rensker opp i sinnet, ergo i fortida vår, kommer vi oss ikke videre i livet.

Drømmer om jord handler ofte om hverdagen vår

Fire elementer

Journalisten fra Helseverden forteller om en tilbakevennende drøm om å klamre seg fast til en skråning eller klippe. Hva kan dette bety?

– Drømmer som handler om jord handler ofte om hverdagen din, og dette kan dreie seg om mangel av kontroll over denne. Altså familie, jobb forhold, basebehovene våre. Jeg hadde selv en drøm for mange år siden som viste meg et bilde av at jorden bare raste foran meg. Jeg mistet fotfestet. Det viste seg at det var et forvarsel om at forholdet jeg levde i og tryggheten i hverdagen ville løse seg opp.

Sonja forteller at drømmene viser som regel til noe som er frem i tid, gjerne omtrent tre måneder frem. Og jordelementet representerer altså rotchakra vårt. Det som jorder oss og tryggheten vår i hverdagen. Det er derfor jord, i alle varianter, er involvert i disse drømmene.

– Og så har du vannelementet. Alt fra små bekker til et vannglass. Det kan være rolig vann eller opprørt vann, elver og alt det der.

Elementene og chakraene

Terapeuten forteller og om de andre elementene og deres forbindelse med energisenterne i kroppen vår, våre chakraer. Hvis man for eksempel drømmer at man flyr – eller noe noe annet som har med luft å gjøre, handler det i stor grad om hjertechakra. Ild er solar plexus, der vi uroer oss, men også har vår jeg-vilje. Ildelementet kan, som de andre elementene ha mange forskjellige former. Det kan blant annet vise seg ved et rolig stearinlys, og kan symbolisere balanse. Ved en ukontrollert brann blir betydningen en helt annet. Men ifølge Sonja er både vann og ild  i drømmer  ofte et tegn på renselse.

– Hvis huset ditt brenner for eksempel, kan det være renselse. Det kommer an på følelsen du har der også. Hvis du er helt i sjokk, hvis brannen er helt ukontrollert, da er du gjerne i opprør. Men det kan jo føre til noe godt, ikke sant? Du kan begynne på nytt. Det er og forskjell på om du i drømmen bor i et telt, et slott – eller noe gammelt med gamle strukturer, for eksempel et gamle tømmerhus. Det siste kan for eksempel vise til gamle familiemønstre som kommer frem.

 

Døden

Å drømme om døden kan være skremmende, men trenger ikke være negativt. Faktisk kan døden bringe positive budskap.

Hva betyr det å drømme om døden?

– Transformasjon, forandring. Det handler om forandringer i eget liv, og ikke nødvendigvis noe skummelt. Jeg drømte for ikke så lenge siden om en gammel lærer jeg hadde, en autoritet i livet mitt, og at han døde. Det tar jeg som et tegn på at den autoriteten jeg projiserte over på ham har jeg tatt tilbake.

– Sånn kan det være, at hvis folk dør, er det de egenskapene du har projisert på den personen som du «tar tilbake». Du integrerer de tilbake i deg selv. Dersom man drømmer om personer i nære relasjoner som er døde bør man lytte, de kan komme med viktige beskjeder til oss.

Hva om man dør selv i en drøm?

– Det tror jeg er en kjempeforandring. Da er man i en voldsom prosess som gjør at man fremstår på en ny måte. Man må se på situasjonen drømmen beskriver, hvilke sider av deg selv er det som dør? Det trenger ikke være hele deg, det kan være en side av deg, noe som du har integrert i deg.

Kyss, sex og bryllup

I et psykodynamiske perspektiv kan drømmer om seksualitet rett og slett handle om begjær eller utilfredsstilte seksuelle behov, men de kan også ha en dypere, mer symbolsk basert betydning.

Sonja forteller at i «motsatte kjønn» -drømmer opplever man ofte seksualitet. Man kan kysse noen eller ha samleie. Dersom du er kvinne og drømmer om en mann som har bestemte egenskaper, så betyr gjerne dette at du integrerer disse egenskapene i det selv. Altså mer av den maskuline siden.

– Animus er kvinnens maskuline side, og anima er mannens feminine side. Du integrerer din animus i din anima, sånn at det feminine og maskuline forenes. Sånn som når Askeladden får prinsessa.

Hva om det er noen du absolutt ikke liker?

– Som nevnt tidligere, så projiserer du det du ikke liker ved deg selv på andre. Derfor handle nok dette sannsynligvis om en side ved deg selv, som du ikke er så glad i. Vi innehar jo alle disse egenskapene selv. Hvordan de kommer til uttrykk handler om bakgrunnen vår, arv og så videre. Så hvis det er noen du ikke liker du “forenes” med, så si hurra! Det er veldig bra og du har du gjort en kjempebra jobb med deg selv, ler Sonja.

Å miste hår og tenner er også et vanlig drømmescenario, og enkelte drømmeleksika hevder at dette er seksuelt betinget og dreier seg om manglende libido.

– For meg er er håret styrke, forteller terapeuten. – Mye hår betyr mye styrke, og hvis du mister håret blir du svakere. Men det er forskjell på hva det betyr for den enkelte. Det kan være en katastrofe for noen, og menn kan kanskje ha et annet forhold til det enn kvinner.

– Når det gjelder tenner, så forbinder jeg alt som har med munn å gjøre med å uttrykke seg. Dersom du mister tennene kan du spørre deg selv «hva er det jeg ikke har eller får uttrykt i hverdagen min?». Er det noe du er redd for å uttrykke, som du frykter konsekvensene av?

 

Bygninger i drømmer symboliserer oftest “deg selv”, og vannet virker rensende.

Farger

Farger har, ifølge Sonja, mye å si i drømmer.

– Jeg snakket om chakra i stad, og rotchakraen har en rødfarge, harachakra er orange, solar plexus er gul, hjertet er grønt, halsen en blå, det tredje øyet er indigo og kronechakra er fiolett. Og du har forskjellige grader, eller varianter, for jo klarere fargene er, jo renere er energien. Energiene går også hurtigere jo høyere opp i chakraene du kommer.

Rød bil, blå bil

Terapeuten forklarer at det er for eksempel forskjell på å drømme om en rød bil eller en blå bil. Hvis du kjører en en rød bil har det sannsynligvis med røttene dine å gjøre. Altså familie, hus, hjem og barn, eller jobb. Alt som handler om hverdagen vår.

Hvis bilen eksempelvis istedet for er blå har det sannsynligvis noe med halsen og kommunikasjon å gjøre. Det kan handle for eksempel om å uttrykke seg – og uttrykk kan være mer enn det verbale. Derfor kan det variere. Om du kjører bilen selv, har du styringen og kontrollen selv. Er det noen andre som kjører og styrer, i så fall hvem?

– Det jeg synes er mest interessant med drømmer er alle variasjonene, smiler Sonja.

Hus og hjem

Hus, forteller hun, er som regel din egen kropp. Bygninger kan være så mye ut fra hvor den er plassert og hva den inneholder. Hva som skjer der.

– Hvis du drømmer om nye rom, så er det sider ved deg selv du kan fylle med nye ting. Å drømme at man flytter inn i ny leilighet kan være kjempebra. Du kvitter deg med gamle ting, og når du flytter inn i noe nytt betyr det nye muligheter, så det er jo supert, iallfall hvis følelsen er positiv.

Når det gjelder farger er det også sånn at alt som forskjønner, vakre ting, blomster, trær, natur, gir gode følelser og kan representere høyere energier.

 

Hvordan huske drømmer?

Det finnes de som hevder at man kan trene seg opp til å «bli en bedre drømmer», altså at drømmene fremstår klarere og mer kontrollerbare, og at man husker dem bedre. Denne typen drømmer blir ofte kalt «lucid dreams». Har Sonja noen tips til hvordan man kan lære seg opp til å huske og tolke drømmer?

– Du kan bruke teknikker for å huske. Du kan be om det, og ha penn og papir på nattbordet. Du må ikke tro at dersom du våkner om natta, så kommer du til å huske drømmen neste morgen. Du må skrive det ned med én gang.

Hun forklarer at hvis vi skriver det ned med én gang, så lagrer vi det i langtidshukommelsen. Ellers kan det fort bare bli et glimt som blir borte. Basert på nyere forskning er det noen som mener at de som våkner ofte, drømmer mer.

– Forskere har gått bort fra ideen om at man kun drømmer i REM-fasene (red.anm: rapid eye movement) av søvnen. Vi drømmer i alle faser. Jeg tror at vi drømmer hele natta alle sammen, eller vi er på reise i det astrale feltet, eller kanskje til en annen verden? Så husker vi kanskje det som vi drømmer nærmest morgenen.

– Noen mennesker opplever å ha mer levende og kreative drømmer. Da er det også gjerne lettere for dem å huske. Hvis du er vant til å meditere, kan det å meditere på drømmen, gi deg innsikt i hva den vil fortelle. Eller du kan bare plukke ut en scene eller et symbol som du føler er viktig og meditere på det.

Og det absolutt viktigste er følelsen du våkner med?

– Ja, følelsen er viktigst, mener jeg. Og så kommer ditt forhold til de symbolene som dukker opp. Drømmen kan også bli hentet fra en scene, det vi kaller en dagsrest. Det er noe du har opplevd i våken tilstand som gjorde inntrykk på deg. Drømmen kan begynne med det, som en innledning handlingen utspiller seg fra.

På skolen der Sonja gikk kalte de det en disposisjon. Drømmen har en innledning, hovedtema og konklusjon. Du kan si at konklusjonen til slutt viser veien du skal gå. Retningen videre. Den konkluderer med at hvis du gjør sånn, så blir det sånn. Du får en idé om hva du skal gjøre videre.

– Det er mange muligheter til å sette sammen drømmer, og det trenger ikke være noen logisk handling i drømmen, det går an å tolke allikevel. Det er derfor det er så viktig å tolke det ut fra deg selv – hvilket forhold du har til alt drømmen viser deg.

 

Veien videre

I det gamle Egypt ble det hevdet at drømmer var visjoner fra gudene, og bibelen refererer også til drømmer hvor Gud snakker til mennesker. Sonja mener det er mulig å få forvarsel i drømme om framtidige hendelser, drømmer fra det kollektive ubevisste, og det kaller hun «klardrømmer». For eksempel kan man møte en vismann som forteller noe, eller avdøde personer som kommer med beskjeder. Da skal man lytte.

– Hvis man drømmer om døde personer, nære slektninger som er døde, så skal en ta det på alvor. Som regel kommer de med viktige beskjeder til oss. Og over tid, hvis du skriver ned drømmene dine i en dagbok, kan du se at de gjerne går i ni-måneders sykluser og avspeiler en slags unnfangelse, vekst og fødsel.

Jung hevdet også at drømmer kan fungere som viktige veivisere i våre liv, hvordan den terapeutiske prosessen utvikler seg i psykoterapi, og hvordan pasienten bearbeider gamle og nye hendelser i takt med terapien.

– Du kan faktisk også drømme at du føder en baby etter noen måneder. Og du kan treffe barn i drømmen. Barn du må ta vare på, som går ved siden av deg. Det er jo deg, ditt indre barn. Du får en sjanse til å ta vare på deg selv.

Kanskje er det nettopp dette som er hovedpoenget med å tolke dine egne drømmer. Drømmene kan være en inngangsport til underbevisstheten din, og ved å vie dem litt oppmerksomhet kan det være mulig å ta bedre vare på deg selv, finne ut hva du trenger å jobbe med. Hva er det som jakter på deg, hva er det du forsøker å rømme fra? Våg å snu deg og ta en titt, for uvissheten er ofte det aller skumleste. Og kanskje sprekker trollet i sola.

 

Først publisert i juni 2016

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account