– Mental velvære betyr i hovedsak at man opplever fravær av nedstemthet, uro og angst. Det at man gleder seg til å gå på jobb om dagene, at man har gode relasjoner med venner, partner og familie. Rett og slett at man kjenner at man har det bra med seg selv og opplever livet som meningsfylt.

 

Psykolog Jørgen O.W. Strand

Vi har snakket med Psykolog Jørgen O.W. Strand ved Flyt Psykologitjenester i Trondheim. Han tar daglig i mot mennesker i alle samfunnslag og livssituasjoner, og jobber mye med mennesker som har havnet i en depresjon blant annet. Angst og utmattethet er også vanlige tema han møter hos klientene sine.

 

– Jeg har ikke noe tro på at det finnes folk som går rundt og er lykkelige hele tiden. Selvfølgelig finnes det unntak, men for meg er lykke sånne små, fine glimt i hverdagen hvor alt stemmer.

 

Det er når man gjør noe man liker godt, legger han til, og understreker at det meste i bunn og grunn handler om å være fornøyd. Det å sette pris på det man har og er, der og da.

 

Stress, en ullen definisjon

I følge Arbeidstilsynet er nærmere tjue prosent av de som går langtidssykemeldt satt ut på grunn av ”psykiske lidelser relatert til stress”. Mange av disse blir dermed sendt til psykolog som et tiltak for å bli frisk nok til å komme tilbake til arbeidslivet igjen.

– Etter min mening kommer stressbegrepet inn der som en ullen definisjon på en lett type angst. En indre uro, forklarer Strand.

Han mener at et klassisk symptom på dette er at folk har mistet gleden over ting som de ble glade over før. Det er så mange som glemmer å stoppe opp og tenke over hva de faktisk har fått til. Som glemmer å belønne seg selv i hverdagen. Mange skal bare videre og videre hele tiden og mister derfor mye på veien. For å klare å slappe av og koble av i hverdagen, nevner Strand mindfulness som en fin teknikk å prøve ut.

 

Skam

Strand møter mange som bruker uttrykket ”å møte veggen” om følelsen av å være utmattet. Han opplever også at folk som kommer til han, strever med å i det hele tatt akseptere eller godta situasjonen de er i. Det er mye skam rundt det å være utmattet eller deprimert kan Strand fortelle.

– Det virker som at det er en større sosial aksept på det å ha ”møtt veggen” enn det å skulle si at man er deprimert. Det synes jeg er veldig interessant. Derfor jobber jeg mye med å sammenligne det å ha depresjon med det å, for eksempel ha en prolaps i ryggen, forteller Strand.

Meningsfylt liv

Strand jobber også med folk som blir deprimerte på grunn av ensomhet. Mennesker som føler seg ensom på tross av at de kanskje både har barn, partner og jobb.

 

– Der handler det mye om å finne ting som er meningsfylt for en i livet. Frivillig arbeid kan for eksempel være en god løsning der. Å gjøre noe positivt for andre kan ha en utrolig fin effekt for ens opplevelse av mening, forteller han.

 

– Bonusen kan være stor for ens egen del selv om man kanskje ikke får betalt for det, legger han til.

 

Strand presiserer og at menneskene han møter i jobben sin, kommer fra alle typer yrker. Psykiske lidelser er mye vanligere enn de fleste tror. De fleste sliter med mye av det samme. Det er som regel bare ulik kontekst.

 

Tid

I følge Strand kommer mange av hans klienter seg tilbake til arbeidslivet igjen etter regelmessige samtaler over noen måneder. Noen betaler av egen lomme, mens noen har situasjoner der de kan få dekket utgiftene til psykolog gjennom det offentlige.

De har god statistikk på at samtaleterapi fungerer, for folk kommer seg tilbake til jobb om de har nok tid og ressurser til prosessen som kreves.

– Selvfølgelig er det jo noen som har mer å ta tak i, som til eksempel de med tyngre lidelser og da vil det naturligvis ta lengre tid, legger han til. – Det at folk skal få det bra med seg selv, kommer utrolig mye an på utgangspunktet. Et godt samarbeid med fastlege, hjelp av foreldre eller partner og lignende har mye å si.

Avslutningsvis presiserer Strand at det å bli frisk ofte handler om å klare å leve på best mulig måte med de utfordringene man opplever i livet og hverdagen.

– Man har kommet langt om man klarer å se på angsten som en ”vanskelig venn” som man bare må forholde seg til som en del av livet, presiserer han.

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account