– Jeg ønsket et mest mulig nøytralt utgangspunkt for healing, og slik oppdaget jeg Singing Bowls, sier July Huang. Hun praktiserer en spesiell type lydhealing, for å hjelpe andre til å oppnå balanse i livet.

Singing bowls er en type lydhealing, hvor man benytter seg av skåler som hamres ut i forskjellige metaller og størrelser. Disse plasseres på kroppen og man spiller på skålene for å skape lydvibrasjoner og frekvenser som skal virke helende på kropp og sinn. Dette skal ha en direkte effekt på kroppens ulike chakraer, og på den måten åpne energistrømmen i kroppen for å gi bedre mental og fysisk helse. Singing bowls er så langt ikke en veldig utbredt behandlingsmetode i Norge, men i Trondheim har man nå mulighet til å oppleve denne formen for healing, som tradisjonelt ble sett på som en mulighet til å oppnå et høyere stadie av opplysthet, et meditasjonsstadie som kan gi deg svar på de store, viktige spørsmålene i livet.

Kinesisk medisin i røttene

July Huang kommer fra Taiwan, og er oppfostret på tanker basert i kinesisk medisin. Det ligger i røttene hennes. Hun har bodd og jobbet i Tyskland og Sveits, og har alltid hatt et ønske om å hjelpe mennesker til å få et bedre liv. I Sveits møtte hun ektemannen Markus, og de har nå bosatt seg i Trondheim, etter å ha bodd Oslo en stund.

– Jeg ble gravid, og vi diskuterte hvor vi skulle velge å bo, hva som ville være best for barna. Vi landet på Norge og Trondheim fordi mannen min vokste opp her.

 

Forskjellige personligheter

July har alltid vært sulten på å lære, og hun ønsker seg så bred kunnskap som mulig for å hjelpe klientene sine på best mulig måte. Etter hvert landet hun på singing bowls som utgangspunkt for healing.

– Jeg er yoga-lærer i tillegg. Jeg startet faktisk med reiki, det hjalp meg å bli mer oppmerksom når jeg bruker yoga. Jeg oppdaget at som reiki-healer måtte jeg være nøytral og sunn selv, men på den måten kan du virkelig gjøre store endringer, både for deg selv og andre. Jeg var imidlertid på utkikk etter andre metoder og veier å gå, mer nøytrale utgangspunkt for healing. Slik fant jeg frem til singing bowls, og ved å bruke dem, i tillegg til egen stemme og intensjon, kan du faktisk bevare denne nøytraliteten bedre. Jeg oppdaget at skålene renser seg selv hver eneste gang de blir spilt på. Og hver skål har sin egen personlighet.

Alle skålene i verden har forskjellige personligheter?

– Ja, fordi de ideelt sett skal være laget av av ni ulike metaller som refererer til ni ulike planeter i universet. Derfor kan de kanalisere energi fra disse planetene, og denne tanken har utgangspunkt i gammel, indisk astrologi. Alt kommer an på prosenten av hvert metall du bruker, vekten, og hvordan de blir laget. Du kan stemme dem. De fleste singing bowl-healere starter med et sett skåler som er allerede er stemt. Du kan starte med én eller to, eller bruke syv skåler som responderer på de syv ulike chakraene. Selv bruker jeg tre skåler, den ene er en såkalt universell skål, som kan påvirke alle chakraene. Den minste er for hjerte- og hals-chakra, og den største er for rotchakra, eller de tre laveste chakraene. Jeg har lært at man ikke skal berøre klientenes tredje øye og krone-chakra, fordi bearbeidelse av disse bør være klientens egen hjemmelekse.

Tilpasses den enkelte terapeut

Bruk av singing bowls kan tilpasses den enkelte terapeut, for det finnes mange ulike utgangspunkter.

– I tillegg til å balansere energier kan singing bowls påvirke kroppen fysisk, vibrasjonene kan virke på de ulike muskel-lagene, og det finnes nå forskning som bekrefter at dette kan være positivt for personer med søvnproblemer, eller for å redusere stress. Det er dette vi kaller det øverste laget singing bowls for healing. Videre kommer det an på healerens bakgrunn. De kan arbeide ut fra forskjellige retninger.

– Jeg kjenner en healer i Taiwan, som er yoga-lærer. Hun kan mye om anatomi, og jobber derfor mye med dette. Hun bruker singing bowls i kombinasjon med ulike yoga-posisjoner, for å balansere musklene på et vis. Det er hennes teknikk, men min bakgrunn er mer i retning av energi-healing. Ayurveda-tradisjonen jeg nå jobber ut fra har fokus på chakra, og i tillegg til singing bowl bruker jeg oljer og massasjeteknikker for å balansere. Det kan være mentalt, og det kan være fysisk.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Nordmenn har problemer med høyresiden

July forteller at hun bruker singing bowls som et slags redskap for utredning i starten av timen.

– Timen starter med at vi finner ut hva som foregår, noen ganger er det kanskje ingenting galt, andre ganger kan det bare være en liten ubalanse. Chakraene våre åpner og lukker seg av seg selv, det kommer an på miljøet og hverdagen vår. Poenget er ikke å åpne chakraene så vidt som mulig, men at alle syv skal være like åpne. Vi har tre forskjellige chakra som er koblet til aurafeltet vårt.

– Det jeg har lært er at i første runde balanserer vi chakraene som er koblet til det fysiske, vi ser hva som foregår i de fysiske lagene ut fra lyden vi hører og følelsene som oppstår, inkludert reaksjonene til klienten. Jeg har mange klienter her i Norge hvor den høyre siden er mer blokkert enn den venstre. Jeg kjenner det ved at vibrasjonene er overfladiske.

Og hva forteller det deg?

– Den høyre er den maskuline siden i oss, og handler om ansvar i livet, å være uavhengig, suksessrik, progressiv, ønsket om å vinne. Den feminine siden dreier seg om kreativitet, det kunstneriske og mer passive. Det er vanlig at den maskuline siden er mer blokkert, men det kan også ha fysiske årsaker, fordi mange bruker høyre side mer enn den venstre, den kan påvirke musklene og energiflyten.

Som i mange andre tradisjoner basert på kinesisk medisin handler singing bowl-healing om å bruke kroppens meridianer, energipunkter, for å åpne opp energistrømmen i kroppen.

– Dersom vibrasjonene er dypere på den ene siden er den siden mer åpen. Når man snakker om meridianer handler det om energikanaler i kroppen, og vi har tusenvis av dem. Disse punktene, enten du kaller dem akupunkturpunkter, meridianer eller triggerpunkter, kan bli blokkerte, og dermed kan ikke energien strømme igjennom. Jeg jobber med å åpne dem, og det er også hva reiki handler om, men singing bowl fungerer altså ved hjelp av vibrasjonene som oppstår mellom mennesker og skålene.

For å åpne opp?

– Å åpne opp, ja. Noen ganger må man fjerne blokkeringene, og noen ganger balansere chakraene fordi de er for vidåpne. Vi åpner energikanalene, og den åpne delen av energipunktene er det vi kaller chakra. En interessant observasjon er at ofte når personer har blokkeringer på den høyre siden, som blir sett på som den maskuline siden, er de mer stresset, har mer ansvar i for eksempel jobbsituasjonen, og en del har problemer med sin far. Dette er ikke noe jeg aktivt har studert, det er basert på mine erfaringer, klienter som etter timen har fortalt litt om sin historie som har bekreftet dette.

Tibetanske munker

Terapeuten ønsker ikke å vite mye om klientenes historie på forhånd, informasjonen hun trenger for videre behandling får hun ved å bruke singing bowls.

– Jeg vil gi dem en nøytral tjeneste, og det de tar med seg herfra skal de jobbe med hjemme for å heale seg selv. Når oppmerksomheten er vekket, så starter healingen. Enkelte ganger kan man få beskjeder, eller en slags forløsning i drømme påfølgende natt. Læreren min mener at singing bowls kan gi oss sjelelig næring og beskjeder som kan besvare de spørsmål vi har. Han er en veldig spirituell person, men jeg liker å se ting fra forskjellige vinkler.

Er du religiøs?

– Jeg har nok en kobling til tibetanske trosretninger, men jeg kaller meg ikke buddhist. Noen mener denne behandlingsmetoden stammer fra hinduismen, andre mener det er tibetansk buddhisme som ligger bak. Uansett startet det i området rundt Himalaya, hvor klarsynte fornemmet metoden for healing gjennom meditasjon. Metodene jeg bruker ble benyttet i tibetanske temper, og munkene ble sett på som leger, healere eller sjamaner. Etter at den kinesiske regjeringen fordrev mange munker fra Tibet, spredte de seg til mange land, også vestlige, og slik fikk mange flere kjennskap til dette.

Ulike teknikker

Singing bowl-metoden utviklet seg videre, i takt med erfaringer, opplevelser og livssynet til de som benyttet seg av dem.

– Det finnes ulike teknikker for å gjøre dette, men poenget er at du lærer teknikker som er grunnlaget, og så utvikler du deg selv og metodene dine gjennom ytterligere læring, opplevelser, og det du erfarer gjennom klientene. Slik får du en bredere kunnskap om hva du kan gjøre med skålene. Vi bruker dem også i gruppehealing, sammen med meditasjon.

– Noen bruker dem i vann, jeg kjenner til dette fra Belgia. Gruppa oppholder seg i et svømmebasseng med varmt vann, og singing bowls plasseres på overflaten, slik at vibrasjonene fra dem strømmer gjennom alle som er i vannet. Metodene kommer an på healeren som bruker dem. Selv bruker jeg singing bowls for energi-healing, og Ayurveda yoga for det mentale og i medisinsk øyemed.

 

Tar vekk unødig støy

Hva slags mennesker kommer til deg for hjelp?

– Det kommer an på. Jeg har en klient som har kommet hit de siste tre månedene, to ganger i uka. Da kaller vi det ikke behandling, det er mer som terapi. Jeg bruker massasje i tillegg, i vår tradisjon er det noe som heter ouija-massasje, som gir mental og kroppslig næring, da bruker  jeg bruker en del oljer. Jeg starter med singing bowls, bruker oljer og lydvibrasjoner fra meg selv. De fleste som kommer til meg fordi de har søvnproblemer eller en slags… udefinerbar utilfredshet i livet som de ikke kan forklare. De har gjerne forsøkt enhver vestlig metode og vender seg mot det alternativet.

Forskjellige reaksjoner på behandling

Mange av klientene til July trenger bare noen få behandlinger før de begynner å føle seg bedre. Som oftest krever det bare én eller to behandlinger før de sover bedre. En del sovner allerede på sengen under behandling. Andre ganger kan følelser forløses, noen kan begynne å gråte, andre kan bli sinte og skrike, det er noe som forløses. I tillegg til å virke forløsende mener mange at behandling med singing bowls kan lede deg til et dypere nivå av bevissthet.

– Da jeg bodde i Sveits var klientene som kom til meg stort sett yoga-lærere selv. De fortalte meg at de kunne oppleve et nivå av dyp meditasjon under behandlingen, de kunne plutselig se svarene på spørsmål de hadde. Det er rart. En av dem var min egen yoga-lærer, og fortalte at hun endelig klarte å ta opp problemene hun hadde med sin bror. Det kan virke veldig mystisk og rart, men jeg tror det handler om at man får folk til å slappe av, og dermed oppnå en større grad av forståelse, som ved meditasjon.

Det tar vekk bråk?

– Ja, så du kan være tilstede. Det kan være vanskelig å oppnå det nivået av mental ro, og singing bowls kan få deg til å nå dit raskere.

 

Les også: Reiki Healing – En snarvei til å vokse

Artikkelen fortsetter under bildet

Intensjonen er viktig

I følge ideer basert i buddisme plages vi mennesker av «the three life poisons», tre typer gift som vi ønsker å kvitte oss med: forvirring/desillusjon, grådighet og aversjon. Disse fører til sviktende personlig karakter, begjær, og er grunnlaget for menneskelig lidelse.

– Karma er sentralt i denne filosofien, at menneskelig lidelse kommer av disse tre hovedpunktene som plager oss og skaper en dårlig sirkel av erfaring. Erfaringer vil være triggere for en atferd som fører til minner, som blir til nye triggere, det blir en ond sirkel. Poenget er at man skal bryte inn i karmaen, bygge opp et nytt mønster av karma. Dersom du gjør dette kan du kvitte deg med den dårlige sirkelen, og leve et bedre liv. Enten ved å klare å leve med det som plager deg eller gi slipp på det.

Mennesker som praktiserer yoga og meditasjon er gjerne ute etter denne mentale friheten, og dette er noe singing bowls også kan hjelpe til med, ifølge July. Det handler om å påvirke hjernebølgene slik at man på en måte restarter nervesystemet og immunsystemet, det er gunstig for både mental og fysisk helse.

Jobber med Chakra

July mener det å arbeide med flere ulike chakraer kan bedre både fysisk og psykisk helse.

– Vi sier at problemer med chakra i første rekke har å gjøre med den mentale siden, men dette vil før eller senere gi fysiske problemer. Derfor jobber energi-healeren med aurafeltet, altså de leser auraen og kan slik forutse hva som kan komme av problemer senere, dersom man ikke gjør noe med det.

I ayurevedisk yoga tror de at ulike chakraer har ulike lyder. De reagerer på ulike lydvibrasjoner, og de har forskjellige former og farger. Så noen ganger når July jobber med spesifikke chakraer bringer hun også inn farge og form inn i intensjonen sin. For intensjonen er den viktigste delen av healing, mener July.

– At det handler om hvilken intensjon du starter med, om du vil heale, balansere eller bryte noe ned.

Informasjon gjennom bollene

Intensjonen i arbeidet baserer hun på informasjonen hun får via lydhealing med singing bowls.

– I starten er intensjonen min alltid å hjelpe sinnet til å balansere alt, spirituelt, mentalt og fysisk, sånn at vedkommende føler seg avslappet og fornøyd. Men intensjonen kan noen ganger endre seg i løpet av timen på grunn av lyden jeg får tilbake fra bollene. Noen ganger merker man at man virkelig må kjempe.

July er spesielt opptatt av «kvinnesykdommer», altså plager som kommer i forbindelse med menstruasjon og graviditet, eller med kvinner som strever med å bli gravide. Dette interessefeltet kommer av egne erfaringer.

– Da jeg var yngre, helt siden jeg var atten, fortalte legen min at jeg har en tilstand som gjør at jeg har mange umodne egg. Vanligvis vil vestlige leger foreskrive piller og deretter starte fertilitetsbehandling, og til og med operasjoner for å fjerne de umodne eggene. Jeg hadde tro på at jeg kunne finne en annet måte å hjelpe meg selv på. Da jeg praktiserte reiki kunne jeg kjenne at det reproduktive systemet mitt var veldig kaldt og tungt. Jeg begynte med yoga, singing bowls og en ayurvedi-diett. Jeg ville rense og gi meg selv riktig næring. Jeg brukte også reiki og ulike urter.

Viktige 42 dager etter fødsel

I yoga finnes en samling posisjoner og pusteteknikker som skal aktivere det reproduktive systemet. Dette er grunnen til at July nå fokuserer en del på kvinner som ønsker å bli gravide, allerede er gravide, eller akkurat har født. I Ayurvedy er de opptatt av at tiden rett etter fødsel er svært viktig for videre helse. I 42 dager etter fødsel må du virkelig ta vare på deg selv, hvor sunn du er i denne tiden vil si noe om hvor sunn du er de påfølgende 42 årene.

– Vi mener også at graviditeten starter med et ønske om å bli gravid. Det andre stadiet er tiden du bærer barnet, og så kommer det postnatale stadiet. Renselse er veldig viktig, ikke bare fysisk, men også psykisk.

July hjelper også kvinner som går gjennom overgangsalderen. Da er det mye fokus på diett. Hun gir råd om hva de bør spise mer og mindre av, og fysisk aktivitet. Dersom de ønsker det gir hun dem kosttilskudd. I tillegg kan ulike massasjeteknikker hjelpe.

– I ayurveda er vi opptatt av huden, det er det største organet vi har for å innta føde. Det du ikke vil putte i munnen bør du altså ikke smøre på huden, for den absorberer ting. Og blodstrømmen er rett under huden, så dette skjer til og med raskere enn vanlig fordøyelse. Derfor masserer jeg ofte med urtene de trenger, sammen med massasjeolje.

 

Alt starter i hodet

July er også svært opptatt av diett og kosthold, og mener at mat og urter kan hjelpe klienter med mange ulike typer plager. Hun forteller om en klient fra da hun bodde i Oslo, som hadde problemer med det reproduktive systemet. Hun hadde ikke hatt menstruasjon på lenge og hadde store problemer med vannansamlinger i nedre del av kroppen. Ingen energi i det hele tatt, ingen glød i ansiktet. July ga henne forslag om hva hun kunne spise og utførte den spesielle urtemassasjen.

– Allerede den første timen fant jeg det jeg mente kunne være årsaken bak problemene hennes og hva som kunne gå galt, og vi jobbet med det. Hun gikk til en annen terapeut samtidig, og allerede den andre gangen vi møttes fortalte hun at vannansamlingene hadde minsket.

Den andre gangen var hun enda bedre, og etter fire behandlinger hadde hun fått tilbake gløden i ansiktet, minner July.

– Det er ofte et veldig godt tegn, fordøyelsen hennes var bedre, og hun kom seg tilbake i jobb. Jeg instruerte henne i yoga, og ga henne forslag til ulike posisjoner som kunne hjelpe. Etter den femte timen fortalte hun at den andre terapeuten hadde funnet ut hva som var galt med henne. Det var akkurat det jeg hadde kommet frem til den første gangen vi møttes.

Se klientens behov og intensjon

July mener vi må bruke ulike metoder tilpasset den spesifikke klienten. Vi må se på deres behov og intensjon, ellers vil ikke behandlingen fungere. Alle healing starter fra hodet. Hun forteller leende at mannen ikke alltid er enig i de rådene hun gir klientene sine.

– Han sier ofte «ikke dytt kundene dine bort», for hvis de ønsker å booke neste time med én gang sier jeg ofte «gå hjem, kjenn etter, og dersom du føler deg bra i morgen trenger du ikke flere timer» Jeg vil selvfølgelig at de skal komme tilbake, men det er så mange vakre ting i livet å bruke budsjettet sitt på. Jeg vil ikke si at jeg ikke bryr meg om penger, vi trenger alle noe å leve av, men jeg tror at hvis klienten trenger meg, og det vil kroppen fortelle dem, så vil de komme tilbake. Og så kan vi se på hva vi kan gjøre sammen.

 

LES OGSÅ:

Medisinfritt tilbud – Valgfrihet og respekt

Musikk virker smertelindrende

 

Først publisert i juni 2016

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account