– Kundaliniyoga er et kinderegg av en yogaform, der du får oppfylt tre ønsker på en gang! Du får trent de fysiske musklene, de mentale musklene og du får direkte kontakt med det åndelige i deg. sier Ann Kavli. Hun tilbyr kurs og workshops i kundaliniyoga, og mener at kombinasjonen av fysiske øvelser og meditasjon gir positive helseeffekter for alle.

 

Kundaliniyoga kalles også for Yoga for Consciousness, og refereres ofte til som ‘alle yogaers mor’. Kundaliniyoga (KY) er en aktiv og dynamisk form for yoga som består av fysiske bevegelser, kroppsstillinger, bevisst pust, meditasjon og mantra. KY er en spirituell yogaform, hvor vi trener både den fysiske kroppen og sinnet vårt.

 Kundalini – å utfolde ditt potensiale

Ann Kavli jobber som Kundalini-instruktør Foto: B. Ådland

Ann Kavli startet sin akademiske karriere som lærerstudent ved høyskolen i Volda. Hun fant imidlertid raskt ut at interessene gikk mer i retning av journalistikk og media, og tok deretter Journalistutdanningen ved Høgskulen i Volda. I ettertid har hun jobbet blant annet som journalist og informasjonssjef for Energiforsyningen i Norge. Hun har også gitt ut 9 skjønnlitterære bøker, og er i tillegg billedkunstner. De to siste årene har hun utdannet seg til lærer i kundaliniyoga ved YogaInstitutet i Stockholm. Hun er internasjonalt sertifisert KY-lærer, lært av Yogi Bhajan. Hun tilbyr yogakurs og workshops i Trondheim.

Søkende periode

Interessen for KY vokste frem etter en søkende yogaperiode i Oslo. Den økte raskt etter at hun kom over en bok om Kundalini Yoga.

– Jeg begynte å bla i boka og kjente at jeg ble varm i hjertet, og jeg fikk gåsehud av å lese om KY. Kundalini betyr «den elskedes hårlokk», og henspiller på å kveile seg, eller folde seg ut. Å utfolde potensialet ditt, er å bruke ditt menneskelige potensiale. For å gjøre en lang historie kort: Jeg ble veldig nysgjerrig, oppsøkte kundaliniyogatimer. Det kjentes som å komme hjem og nå er jeg selv KY-lærer!

Voksende interesse

Kavli har allerede merket stor interesse for kursene og workshopene hun tilbyr.

– Det er litt overveldende, faktisk. Jeg ble sertifisert lærer i mai, og startet da med noen timer i et lokale ved Sirkus Shopping. Det kom tre stykker første gangen, men antall deltakere økte for hver gang. Antagelig fordi ryktet begynte å spre seg. Jeg tror jeg kom til lærergjerningen på akkurat riktig tidspunkt, for det er stor etterspørsel etter KY nå. Både i Norge og internasjonalt. Jeg er en av få som tilbyr kundaliniyogakurs i Trondheim, og det er veldig gledelig å se at det er mange som er nysgjerrige og har lyst å lære mer.

 

Tar tak i det store, lyse rommet

Kundaliniyoga blir beskrevet som en enklere vei til meditasjon, er du enig i dette?

– Ja, og der er du inne på noe viktig. For det var dette med veien, eller linken, mellom yoga og meditasjon jeg savnet i klassisk yoga og acem-meditasjon. Og i KY fant jeg broen jeg trengte mellom den fysiske kroppen og sinnet. Denne broen er pusten, ånden. Vår ånd, eller det åndelige som knytter oss til sjelen.

Kavli fremhever det vakre i at det er noe som puster i oss, og at dette er utenfor vår kontroll. Selv om man kan bestemme seg for å holde pusten, blir man jo etter en stund nødt til å trekke inn. Yoga betyr å forene, og i KY forenes hele du: kroppen, sinnet og sjelen.

 

Les også: Lynkurs i selvledelse

 

En glad høst

Kursene har allerede gitt både Ann selv og flere av deltakerne minneverdige opplevelser.

– Mange som begynner å praktisere KY opplever at de får en direkte kontakt med seg selv, og kjenner seg oppløftet, sier Kavli.

– Når vi er nedstemte, er det som om rommet bokstavelig talt krymper litt. Vi har ikke blikket utover, ser ikke folk i øynene, eller legger så mye merke til omgivelsene rundt oss. Det ytre rommet krymper, men også rommet inne i oss. Når vi er positive, glade og utadvente, er vi på et vis “dobbelt så store”, også i sinnet. Gjennom KY kan vi med fysiske øvelser, pusteteknikker og oppmerksomt nærvær gå lett inn i dette store, lyse rommet.

Hver «time» varer i nitti minutter, det vil si at man bruker mer tid enn i en ordinær time med klassisk yoga.

– Vi starter med et treningsprogram, en såkalt kriya som er satt sammen av ulike fysiske øvelser, oppmerksomhets- og pusteøvelser, ulike håndstillinger og sittestillinger. Det kan feks være “En kriya for en sterkere og smidig rygg”. Når treningsprogrammet er gjennomført, hviler man, og avslutter med meditasjon. For nybegynnere, som ikke er vant til å sitte stille så lenge, bruker vi 3-11 minutter på meditasjonsdelen. Vi mediterer og oppnår mindfulness eller oppmerksomt nærvær ved å bruke ulike verktøy, som pusteteknikker, mantra eller chanting.

En indre renselse

Kavli påpeker at bruk av mantra kan være uvant for mange i vår kultur, og at mange kan forbinde det med religiøse ritualer.

– KY er ikke knyttet til religioner eller sekter. Mantra og chanting bruker vi fordi det har en kjemisk og fysisk påvirkning på kroppen og sinnet. Jeg pleier å sammenligne det med at alt har en vibrasjon. Når vi bruker mantra treffer vi de 84 nervepunktene som sitter i munnhule, lepper og tunge. Bruk av mantra trigger disse nervepunktene, som igjen sender signaler videre til cellene i hele kroppen, og får dem til å «danse» og fornye seg!

Nyere forskning interesserer seg nå for hva mantra og meditasjon kan gjøre for for eksempel hjernecellene våre, og det er oppsiktsvekkende resultater mellom annet på forebygging av Alzheimers.

– I vår tid blir hjernen overbelastet på grunn av alle sanseinntrykk og store mengder informasjon vi må håndterere i løpet av en dag, og vi trenger pauser hvor hjernen får hvile. Å meditere med mantra og chanting, er som en hjernedusj, og du kjenner deg klarere og mer skjerpet etterpå. En rensing av harddisken, rett og slett,
forklarer yogalæreren.

 

Ønsker å nå også personer med spiseforstyrrelser

Ann brenner for hvordan kundaliniyoga kan gi bedre livskvalitet, og ser at KY kan være en stor hjelp for mennesker med psykiske helseplager. En gruppe hun spesielt ønsker å nå ut til, er personer med ulike former for spiseforstyrrelser. Studier på effekten av et yoga-treningsprogram som del av behandling for spiseforstyrrelser tyder på at yoga kan ha en positiv effekt, kanskje spesielt for å lære å lytte til sin egen kropp, og sine egne behov. Pasienter med spiseforstyrrelser kan ha en tendens til å forsøke å bryte ned broen mellom kropp og sjel, de ønsker ikke å være til stede i sin egen kropp.

-Jeg har holdt noen enkle introkurs for det som før het Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (heter nå ROS red.anm.). Det finnes ulike typer av denne lidelsen, men det mennesker med et forstyrret forhold til spising har til felles, er at de forsøker å løse følelsesmessige problemer med mat eller ikke mat. Og at de på sett og vis har koplet ut kontakten med egen kropp.

Mange ønsker kanskje ikke denne kontakten?

– Ja, mange med denne lidelsen synes selv at kroppen er ekkel, og ønsker å fjerne seg fra den. Yoga kan være fint for nettopp denne gruppen, og jeg mener at kundaliniyoga er spesielt bra, nettopp fordi du kopler deg så direkte til ditt selv, både gjennom de fysiske øvelsene og meditasjonene.

 

Spiseforstyrrelser handler kanskje ofte om kontroll, tror du yoga kan brukes som en alternativ måte å føle kontroll på?

– Ja, i den gode betydningen av kontroll. Fordi du gjennom yoga får tillit til egen kropp igjen. Du tar eierskap til kroppen din, og blir mer kjent med det som er sant om deg selv. Du opplever direkte at du er mer enn spiseforstyrrelsen. Jeg mener ikke at man blir frisk som ved et trylleslag, men du vil møte deg selv og det som skjer i livet ditt på en tryggere og roligere måte, sånn at det er lettere å ta gode valg, stå i vanskelige situasjoner og i alvorlig sykdom. Det handler om å oppnå en indre styrke, gjennom treningen du får i både de fysiske og ‘mentale musklene’ , avslutter Ann Kavli.

 

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account