Inka-kulturen og læren om kakaoens kraft

 

“Vi er budbringere her. Offisielle representanter for vårt urfolk, Inkaene”, forklarer Inkari. Han hadde en oppvekst preget tradisjoner. Disse var blitt bevart igjennom mange generasjoner – og stammer fra en lang rekke medisinmenn- og kvinner i Inka-kulturen.

– Kakao-ånden er en skånsom læremester, som lærer oss hva som gir indre ro.

Healer og wisdom-keeper Inkari er grunnlegger av TAWA et spirituelt, kulturelt og sosio-økologisk fellesskap, som skal fremme den visdommen og vitenskapen som inka-kulturene bygget sine verdier på. Helseverden møter Inkari og Berit Mostue over en kopp te på en kafe i Trondheim sentrum. De fikk kontakt via Internett for noen år tilbake, og ble raskt enige om å samarbeide for å arrangere sammenkomster også i Norge. Inkari starter med å fortelle om sin bakgrunn og hva han og hans likesinnede ønsker å oppnå med sitt arbeid.

– Jeg har arvet kunnskaper om urter, healing og forebygging av sykdommer gjennom lyd-healing. Som er en effektiv terapeutisk metode. Vi identifiseres også som representanter for kulturer som er enda eldre, pre-columbianske kulturer. Vi føler en tilknytning til denne eldgamle kunnskapen og vitenskapen.

Viktig å spre informasjon

For å spre budskapet er Inkari ofte på reisefot, men han ser på arbeidet i hjemlandet som grunnleggende. Han pleier å være i Peru på slutten av året, når det begynner å bli kaldere her i Norge. Da er han der gjerne i 3-4 måneder.

– Vi engasjerer oss i forskjellige prosjekter der, sammen med grupper av vårt eget urfolk, og støtter dem politisk, sosialt og spirituelt. Vi holder på med kampanjer for å få oppmerksomhet fra internasjonale media, for å få øynene opp for problemene i Sør-Amerika, det vil si problemene med for eksempel ødeleggelser av land og urfolkenes rettigheter. Vi hjelper til med media, sosiale media, og vi har en gruppe mennesker i Europa og Skandinavia som lager og opprettholder hjemmesiden gratis. Etter å ha vært i Sør-Amerika deler jeg opplevelsene mine med dem, det er et slags gjensidig samarbeid for politisk endring.

Han mener at nettopp dette med å spre informasjon er en viktig oppgave.

– Dere har så mye i denne delen av verden som vårt folk trenger å vite. Det er også viktig, spesielt for unge mennesker, å se at vi deler vår kultur her i Europa. At hvite Europeere blir interessert i dette. Det handler om å bygge interesse for egen og andres kultur.

I kontakt med naturen

Berit og Inkari ble kjent i august 2015, gjennom ulike fora på Internett, i hovedsak Facebook. De har arrangert flere seminarer i Norge, og disse foregår utendørs.

– Denne siste gangen hadde vi virkelig været på vår side. Det var virkelig vidunderlig, solen skinte og det var ikke så kaldt. Refleksjonen av sola i innsjøen, og det var en ro i naturen rundt oss. Vi hadde en tipi, eller lavvo, som dere kaller det, og en bålplass som vi samlet oss rundt. Det er svært viktig, fordi målet er å dele naturlige prinsipper, verdier, respekt for naturen og livet, man trenger å komme i kontakt med naturen. Vårt utgangspunkt er at man trenger dette for å bygge en plattform for videre personlig utvikling. Dagens samfunn preges av høyt tempo, og det er viktig ikke å glemme at det beste for oss er å være tilstede i naturen. Vi hjelper gruppa å føle dette, å komme i kontakt med naturen, moder jord, det vi kaller «grounding»”.

Hvordan foregår dette?

“For det første bør man, som jeg nevnte, være ute i naturen, et vakkert sted fylt av naturlig energi. Deretter bruker vi forskjellige teknikker, som pusteøvelser, meditasjon, fokus på tanker og bruk av trommer. Vi presenterer de eldgamle teknikkene som inka folket benyttet seg av. Det er ikke spirituelt, det er faktisk basert på vitenskap. Vibrasjonene, resonansen, lyden skaper frekvenser som kan snakke direkte til ikke bare menneskekroppen, men sjelen, følelseslivet, og til og med på DNA-nivået, dette finnes det vitenskapelige bevis for nå”.

Har det en hypnotisk effekt?

“Nei, ikke hypnotisk, det er mer en tilstand av absolutt ro. Dersom vi snakker om dette på et vitenskapelig nivå påvirker lyden beta- og theta-frekvenser, noe som får hjernen til å ta en pause fra tankestrømmene som av og til er unødvendige og skaper unødig stress. Når hjernen får fri er det mulig å motta andre, mer naturlige signaler, for eksempel dette med å være i kontakt med naturen. Du kan føle dine egne vibrasjoner, i hjerte og hjerne, og vibrasjonene fra omgivelsene. Og i sirkelen, eller gruppa, skaper vi et hellig sted hvor du reflekterer deg selv i andre”.

Kunnskapen finnes inni oss

Alle skal kunne dra nytte av inkaenes ritualer og kunnskap. Det er en mulighet for personen å oppleve energien, frekvensen, og de kan utvikle denne følelsen videre, i sin individuelle fremtid. Etter kurset kan de bygge sin egen plattform.

– Vi er jo bare på besøk, så vi prøver å gi redskaper de kan bruke på egen hånd, og også dele med andre. Vi mener det er fornuftig og praktisk å videreformidle disse teknikkene, og det mest grunnleggende er en sann og nær forbindelse til naturen rundt oss.

Hvem som helst kan gjøre dette for naturen er i oss, forklarer Inkari. Alle har evne til å motta og huske denne visdommen, for den finnes allerede inni oss. Men han påpeker også at vi har en tendens til å glemme det som er rett foran nesene våre. Dette er mye på grunn av tempoet i samfunnet vi lever i. Han mener vi bombarderes med mange signaler fra forskjellige retninger, og at dette stresser oss.

Er den naturlige energien forskjellig her i forhold til for eksempel Peru?

– Definitivt. Og det er også en del av skjønnheten i det. Dette er også et aspekt ved våre verdier, vår filosofi, at vi har stor respekt for slike forskjeller, naturens mangfold. Vi har økologiske systemer som produserer mat, harmoni, frisk luft, rent vann, ulike plante- og dyrearter. Sammen skaper disse harmoni.

Inkari synes det er viktig å dele disse verdiene fra Sør-Amerika. Denne fargerike kulturen, basert på prinsipper om å respektere naturen. Det er et stort behov for dette, spesielt nå, mener han. Det finnes destruktive krefter, for eksempel gjennom store selskaper basert på profitt, som påvirker oss. Ødeleggelser av regnskogen i Sør-Amerika vil ikke bare påvirke samfunnet der, det vil påvirke hele kloden.

– Vi ønsker å dele vårt urfolks syn på hva som er et godt liv her i Norden, for å gi en bredere forståelse av virkeligheten. Vi viser på en konkret måte hvordan vi lever, med utgangspunkt i disse prinsippene.

Som et eksempel bruker han en metafor rundt mangfoldet av poteter. De vokser i ulike jordsmonn og klima, og det finnes veldig mange ulike typer.  Vi må bevare mangfoldet, mener han, for det er faktisk dette som gir oss et livsgrunnlag.

 

Kakao-seremonien

Berit forteller at hun sitter igjen med kun positive opplevelser etter de to seminarene, og at responsen fra deltakerne har gitt henne enda mer.

– Jeg kunne jo observere endringene som startet hos de som deltok. Alle ville finne frem til indre fred og kjærlighet i seg selv. Etter å ha vært deltaker på det første eventet i regi av Inkari kjente jeg at dette var riktig, dette var noe jeg ville jobbe videre med, ikke bare her i Trondheim, men rundt omkring i Norge. Jeg har et ganske stort nettverk selv, og jeg visste at det var planlagt et event i Sykkylven, så jeg visste at Inkari ikke var så langt unna Trondheim. Jeg tenkte «ok, er vi klare for en ny runde?».

Inkari har et ganske bredt reportoar, ifølge Berit, så mulighetene er store for å gjøre noe nytt hver gang. Antall deltakere har doblet seg. Mange fra forrige event kom tilbake. Flere ønsket også å komme tilbake. Det ble tilsammen tyve deltakere.

– Og jungeltelegrafen hadde tydligvis gjort sitt, for det var mange nye. Vi hadde et aldersspenn fra 22 til 70 år. Det var helt fantastisk.

Hvordan var opplegget denne gangen?

Denne gangen var opplegget kun på en lørdag. De startet dagen rolig, og med å bli kjent med hverandre. De vandret i naturen, og kom i kontakt med den og seg selv. Fant den indre roen. Slik ble det dannet et fellesskap, med felles energier, sånn at de hadde noe å bygge videre på. Mange hadde også med egne, sjamanistiske instrumenter, som trommer og rasler, som ble brukt i fellesskap.

– Ute i naturen reagerer kroppen mye lettere, fordi du er mer i kontakt med deg selv. Du oppfatter ressonansen bedre, på ulike nivåer. Inkari bruker også litt tid til å forklare hans kulturs hensikter. Og så hadde vi en kakaoseremoni.

Kakao en viktig rolle

Kakao spiller en viktig rolle i inka-kulturen. Inkari forklarer dette var den førstegangen de delte den hellige kakaoånden, Inka-kakao, i Trondheim. Før de startet var det viktig å forberede seg på renselsen man kan oppleve via den hellige kakaoånden. Dette skjer gjerne ved hjelp av lyd-healing, som hjelper dem å tune systemet inn på de energiene som passer best for å få størst mulig utbytte av kakaoseremonien.

Rituell bruk av kakao har vært veldig uvanlig i Europa, og Inkari forteller at det har vært vanskelig å få tak i rå kakao her, men at dette i senere tid har endret seg. Nå kan man kjøpe organisk kakao i Norge overalt, men det er en forskjell på den du får kjøpt her og den som blir brukt i ritualene.

– Vår kakao inneholder alle elementene, forklarer Inkari. Dette er viktig for å gjenopprette kontakten med sitt eget hjerte, det er en medisin som jobber direkte med hjertet, på en konkret, fysisk måte. Det er en kjemisk, elektrisk reaksjon, hvor kakaoen genererer en kjedereaksjon som påvirker blodsirkulasjonen i organene, kjertlene begynner å jobbe på en annen måte, noe som også har en effekt på hjernen. Den er en fantastisk prosess som gjør at personen kan oppleve renheten i sitt eget hjerte, tenk på det! Den kraften! Dette har vært velkjent gjennom tusenvis av år i Sør-Amerika og Sentral-Amerika, altså den reelle effekten av kakao, til forskjell fra de effektene som er kjent i Europa”.

En opplevelse av kjærlighet

Her i Norge forbinder vi gjerne kakao med sjokolade, noe man koser seg etter en tur ut i kulda, men kakaoen som benyttes i inka-ritualene har lite med søtsaker å gjøre. I sjokolade er det mye sukker, men kakaoen Inkari bruker blir betraktet som medisin. Kombinert med seremoniene, gir de rom for å møte selve kakaoånden, en levende bevissthet, som gir dem mye informasjon og visdom. Det krever naturlig nok at man er åpen for å motta dette.

– Dette er en holistisk tilnærming, forståelsen av sammenhengen mellom energier på et spirituelt nivå og moderne vitenskap med fokus på kjemiske sammensetninger i kakao. Det er alltid fantastisk å være i en gruppe hvor dette skjer, for de fleste opplever en følelse av befrielse og indre ro. I en tilstand av indre ro kan du også motta andre signaler fra deg selv og naturen, som er på et høyere nivå. Når du er fri fra stress i tanker og sjel, kan man lettere oppfatte andre signaler. Dette er gjerne det som skjer først, fulgt av en følelse av glede og naturlig eufori. En følelse av en fantastisk utvidelse av hjerte-chakraet. Det er her magien starter.

Han informerer lite om potensielle effekter på forhånd, for han vil ikke påvirke de som deltar i den ene eller andre retningen.

– Jeg forteller ikke deltakerne hva som er i ferd med å skje, for det er bedre at de erfarer dette på egen hånd. Men magien er der, og den er veldig konkret.

Hjelper mot blodsirkulasjonen

En av de konkrete effektene, forteller han, er arbeidet med blodsirkulasjonen. Seremonien åpner inngangene til hjertet, og slik skapes en reaksjon. Det er en svært sterk medisin, som også renser leveren. De snakker mye om kjærlighet. Mange vet ikke egentlig hva kjærlighet er, mener Inkari. Det har blitt en slags belønning, kommersialisert på et vis.

– Kakao-ånden gir en mulighet til å finne tilbake til en energi. Denne har mange navn. For oss er det en respekt for livet, livskraften, visdom. Mange kaller dette kjærlighet. Denne forståelsen av oss selv, forståelsen av naturen, vibrasjonene, følelsen av glede. Visdommen ligger der, sammen med medisinen. Den jobber ikke bare med hjerte-chakraet, men åpner også ditt grunnleggende chakra, for å hjelpe deg å kjenne dine dypeste emosjoner.

Den arbeidet, ifølge Inkari, veldig dypt med det interne universet av emosjoner. Dette gir muligheten til å gi slipp på indre spenninger, identifisere hva som skjer, og på den måten ta imot nye verdier,  samt forståelse om og innsikt i hva som egentlig skjer i ens indre følelseslandskap.

– Kakao-ånden er en skånsom læremester, som lærer oss hva som gir indre ro.

Berit uttrykker takknemlighet for de verktøyene hun har fått fra Inkari og ser på dette som et springbrett videre.

– Dette med å finne tilbake til mine egne, naturlige kilder, være min egen healer, oppleve kjærlighet og indre fred. En del av min jobb nå er å dette videre til andre. Jeg var på et stadie i livet hvor jeg virkelig trengte et springbrett, og jeg fikk det. Jeg vet at mange av deltakerne følte det samme, basert på tilbakemeldingene jeg har mottatt.

 

Latter og tårer

Dagen ble avsluttet ved leirbålet, med lyd-healing, og alle fikk muligheten til å dele sin egen opplevelse av kakao-ritualet. Berit forteller:

– Vi sitter i en ring, og benytter en «talking stick», som blir sendt rundt for å bestemme hvem som har ordet. Da må de andre i gruppa være stille, åpne og lyttende.

Inkari mener at rå kakao har mange helsefordeler, både på fysisk og psykisk nivå.

– Det offisielle, vitenskapelige navnet på kakao er theo broma, som betyr gudenes eliksir. I Sør-Amerika brukes ritualet terapeutisk, for å gi innsikt og veiledning i hvordan man finner sin egen livsoppgave og emosjonell balanse. Det er også et afrodisiakum.

Dette er kakao i sin reneste form, forteller han. Det er en kraftig supermat, som gir mange av næringsstoffene man behøver. Forberedelse ved hjelp av diett er også viktig. De sendte ut informasjon på forhånd, om dietten. Deltakerne skulle ikke spise kjøtt eller salt, eller prosessert mat. Alt skal være naturlig.

– En sunn diett er et av nøkkelaspektene for å få utbytte av seremonien, og for at kakaoen kan gi størst mulig effekt. Opplevelsen skal være som en feiring, en samling av mennesker basert på glede. Det var spesielt, for det vanlige er gjerne at deltakerne danser, trommer og ler, men denne gangen var preget av tårer. Jeg gråt selv, og det var første gangen jeg opplevde ritualet slik. Tårene rant, men det føltes veldig bra. Ingen negative følelser, tårer av glede, basert på ro og tilfredsstillelse. Forståelsen av at man faktisk bare kan være, og at det faktisk er nok. Vi lo selvfølgelig også en del, men øyeblikket hvor alle gråt var veldig vakkert og interessant. Jeg antar det lå et behov der.

 

Han tenker seg om

– Tårer kan være rensende.
Det er en viktig og nødvendig prosess.

 

 

 

 

 

LES OGSÅ: Reiki Healing – En snarvei til å vokse

 

 

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account