Garfield Bania er akupunktør med praksis i Trondheim. Han mener tankegangen bak kinesisk medisin er grunnleggende forskjellig fra hvordan vestlig, vitenskapelig basert medisin betrakter kropp og helse.

Akupunktur sies å være selve «kronjuvelen» innen alternativ medisin, og har blitt benyttet i tusenvis av år i behandling av et utall fysiske og psykiske lidelser og plager. Praksisen er bygget på kinesisk medisin, og selv om det er gjort funn som antyder at den ble benyttet i Europa for flere hundre år siden, var det først i andre del av 1900-tallet behandling med akupunktur spredte seg i Europa.

Forskjellige syn på kropp og helse

I følge tradisjonelle kinesiske teorier innen medisin, vil nåler i kroppens akupunkturpunkter, eller meridianer, påvirke kroppens energiflyt. Det finnes ingen historiske, anatomiske eller vitenskapelige bevis for at disse punktene finnes, og dette er grunnlaget for at metoden fremdeles blir sett på som kontroversiell blant vestlige profesjonelle innen medisin og forskning. Innen vitenskapelig medisin finnes det ennå ingen endelig konklusjon for hvordan akupunktur fungerer, som alle kan være enige om. Man vet imidlertid at det har en terapeutisk virkning, for eksempel som smertelindring eller mot kvalme vecellegiftbehandling.

 

I vesten er vi veldig opptatt av forskning og vitenskap, og at det finnes mange lover og regler for hva som er god forskning, og hva man skal tro på. Det sees på som uklokt å tro på noe som ikke er tilstrekkelig bevist ved en reduksjonistisk forskningsmetode. Akupunktur og urtemedisin er imidlertid av de mest anerkjente alternative behandlingsformene også i vesten, og mange bruker disse metodene som supplement til metodene basert på den strengt vitenskapelige tankegangen som preger europeisk medisin. «Problemet» er at hvordan man tenker om kropp, helbredelse og helse er svært forskjellig fra den modellen som legger grunnlaget i for eksempel kinesisk medisin, at selve grunntanken er ulik. Så er det i det hele tatt mulig å integrere de to?

Komplementær medisin og e-helse

Garfield Bania jobber som akupunktør i Trondheim. Han flyttet til Norge fra Storbritannia i 2007, og arbeidet på en klinikk med ulike behandlingsmetoder basert på tradisjonell kinesisk medisin, før han startet masterstudiet i telemedisin og e-helse ved Universitetet i Tromsø i 2010. Bania er svært interessert i kombinasjonen helse og teknologi.

– Det fantes to muligheter på studiet, man kunne velge en teknologisk linje, som handler mest om datateknologi og programmering, men det fantes også en linje som har mer fokus på helseaspektet, og implementeringen av dette i utviklingen av moderne teknologi i helsefeltet. Jeg ønsker å jobbe innen dette feltet, for det blir i stor grad oversett slik situasjonen er nå.

– Dersom du har et selskap som utvikler systemer innen elektronisk helse, eller software, så har du gjerne 60 programmerere, men bare en eller to som jobber med de sosiale aspektene, for eksempel hvordan systemene påvirker arbeidsmiljø og pasientene.

– En del personer begynner å kvalifisere til denne typen stillinger, men det er svært få jobbmuligheter, og disse går gjerne til professorer, høyt kvalifiserte forskere, som bare har en liten stillingsprosent. Slik situasjonen er nå blir ikke dette området satset på. Så det er vanskelig å finne jobb, selv om det er dette jeg aller helst ønsker å arbeide med.

 Behandler i utgangspunktet “alt”

Han har vært svært interessert i kinesisk og det han kaller komplementær medisin i 15-20 år, og har praktisert i både England og Tromsø. Han mener bestemt at akupunktur kan hjelpe de fleste, og tar imot pasienter med mange ulike problemer og helseplager.

– Jeg behandler i utgangspunktet alt. Samtidig er jeg klar på det dersom jeg ikke føler at effekten av behandlingen vil være verdt det klienten investerer. Det er viktig å være ærlig. Det er så mye som spiller inn. Hvor alvorlig problemene er, hvor lenge de har pågått, hvorfor de oppstod. Jeg prøver selvfølgelig å gjøre mitt aller beste for å gi klienten en best mulig behandling. Dersom du har en alvorlig sykdom med sterke symptomer må du også ha sterk medisin.

Bania forteller at i Kina er det vanlig å gjøre en diagnose først. Dette er for å bestemme om behandlingen av pasienten skal være basert på ortodoks medisin eller tradisjonell kinesisk medisin.

– En del av studieprogrammet mitt var en seks måneders praksis, som jeg tok i Kina. Jeg lærte at dersom man skal vurdere vestlig medisin mot kinesisk medisin må man også vurdere alvorlighetsgraden i sykdommen.

God behandling mot smerte

Det finnes eksempler fra Kina på at personer gjennomgår for eksempel hjertekirurgi hvor akupunktur blir benyttet i stedet for vanlig bedøvende midler. Hvordan er dette mulig?

– Det er vanskelig for meg å si. Det jeg kan si er at når man tenker på kinesisk medisin må man se det på et energetisk nivå. Dersom du prøver å tenke på kinesisk medisin med et reduksjonistisk, vitenskapelig utgangspunkt, vil du aldri finne gode svar. Det kommer ikke til å gi mening. Men hvis du ser det på et energetisk nivå, som handler om energiflyt, lagring og transformering av energi, sa forstår du hva du gjør ved hjelp av akupunktur, du forstår at du øker eller reduserer energiflyten.

Hvordan lindrer man smerte ved hjelp av akupunktur?

– Det kommer an på hvor man har smerter.

Så du bruker meridianene, og setter nåler der smerten er?

– Ofte, ja. Men det kommer an på. I en behandling med akupunktur baserer du deg i hovedsak på det området pasienten har smerter. Men dersom personen for eksempel har operert kneet kan det være for smertefullt å sette nåler direkte i det kneet som er operert. Da kan du bruke punkter utenfor kneet, som man basert på empiri for hva man vet har effekt på kneet. Du har den muligheten. Du setter en diagnose basert på tradisjonell kinesisk medisin, men også basert på egne observasjoner. Komplementær medisin er ikke basert på hvorvidt du tror på det eller ikke, det er basert på tusenvis av år med empiri. Når noen sier til meg: «tror du denne behandlingen vil virke?», så må jeg forklare at det ikke handler om hva jeg personlig tror. Det virker.

 Handler også om livsstil

Hva med allergier eller røykeslutt, har du klienter som ønsker hjelp med dette?

– Jeg har hatt noen klienter som ønsker å slutte å røyke, og har behandlet enkelte typer allergi. Men stort sett behandler jeg kroniske helseproblemer og problemer relatert til stress, som jobbrelaterte plager, personer som sitter feil når de jobber, den typen ting.

– Min erfaring er at veldig mange har problemer som er relatert til atferden deres. Så jeg har funnet ut at akupunktur kan hjelpe med det kognitive aspektet ved problemene deres.. De fleste ved at røyking ikke er bra for dem. Det har kanskje vært en eller to av førti som jeg måtte overbevise om at røyking ikke er sunt, men stort sett vet jo folk dette, og det er velkjent at nikotin er et av de mest avhengighetsskapende stoffene som finnes. Vi vet at det finnes en fysisk avhengighet, men man har også det atferdsmessige aspektet. Følelsen av belønning, mekanismene som ligger bak røyking.

– Akupunktur kan hjelpe til med å lindre røykesuget basert på fysisk avhengighet, men også de kognitive sidene, det kan hjelpe både fysisk og psykisk. Dersom du er overvektig, for eksempel, kan akupunktur hjelpe deg på vei, men du må også endre livsstil. Mange vil ha kuren og effekten, men ikke gjøre noen endringer selv.

Man er jo nødt til å endre atferden også?

– Selvfølgelig! Så hvis jeg møter klienter som ønsker røykeslutt er jeg nødt til å forklare at de virkelig må være motivert for å slutte, ellers er det ingen vits, og da vil jeg ikke ta penger fra dem.

– Jeg skulle ønske jeg kunne gi deg et enkelt svar på hvorfor og hvordan akupunktur fungerer, men ofte er bedringsprosessen avhengig av individet. Du kan bare gi dem informasjon og bruke de teknikkene du kan, men det er jo det samme med vanlig, ortodoks medisin. Du kan ikke tvinge folk til å ta den medisinen de blir foreskrevet, og ofte kommer problemene tilbake dersom de ikke også endrer livsstilen sin. Hvis du konstant saboterer for deg selv blir det veldig vanskelig.

– Når man blir eldre vil livsenergien bli langsommere, og med en usunn livsstil blir denne kurven brattere, så jeg prøver å få klientene til å endre atferden og tankegangen sin, men det er vanskelig. Jeg tror det er mer vanskelig i Norge enn i Storbritannia. Nordmenn er ofte veldig…

Skeptiske?

– Ikke akkurat det. Det er vanskelig å forklare, det er noe med kulturen. Jeg tror østlig medisin virker fremmed fordi det er vanskelig å verbalisere. Kanskje det handler om tillit eller frykt? Nordmenn er svært liberale på mange områder, men tradisjonelle når det kommer til helse. I England har komplementær medisin i større grad blitt benyttet historisk sett, og er en akseptert behandlingsform. Dersom mine bekjente der sliter med ryggsmerter ville de ikke gått til legen.

Så akupunktur er bedre for sånne problemer?

– Nei, men ortodoks, vestlig medisin er ikke laget for denne typen funksjonelle problemer, den er designet for å behandle skader og sykdommer, men når det gjelder problemer som handler om hvordan man fungerer i hverdagen har de ikke verktøyene for behandling. Smertestillende mot ryggplager lindrer jo, men kurerer ikke plagene. Jeg tror det handler mye om økonomi, jeg synes det er rart at nordmenn ikke er villige til å investere i egen helse i større grad. De har jo råd til det, men velger heller å bruke penger på pynt enn egen helse.

Og de stoler mer på leger?

– Jeg vet ikke helt. Jeg føler at det handler om hva du bruker energien din til, og hva du vil investere i. Og business, det er det samme i Storbritannia, med nasjonale helsetjenester, det er big business. Jeg sier til mange av klientene mine: “hvem ønsker du skal være i kontroll over din helse, legen din eller deg?” Du betaler 180 eller 250 kroner for en konsultasjon, og så går regningen til staten, som bruker skattepenger

 

 Fødsel er ikke smerte

 Det har blitt ganske vanlig i Norge å bruke akupunktur ved fødsler, hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke bedømme hvor effektivt det er, det må bli opp til kvinnene som opplever fødselen. Men som jeg sa, på et energetisk nivå, med tanke på å regulere og manipulere energiflyten, burde det i teorien, jeg vil ikke si gjøre fødselen enklere, men det burde påvirke hele prosessen på en positiv måte.

 Så det handler ikke bare om smertelindring?

– Akkurat. Jeg er usikker på om du kan plassere fødsel i kategorien smerte. Det er så mye mer. Jeg mener smerte er noe helt annet enn fødsel. Jeg sier ikke at det ikke er vondt, for all del! Jeg blir lett misforstått på dette, men fødsel er på et helt annet nivå, man putter det i den kategorien fordi man ikke har et ord for det.

Det er som en eksplosjon av følelser.

– Ja, og det er ikke bare smerte. Det er alt! Jeg vet ikke hva man kan sette høyere enn det, å bringe noen til verden.

 

Les også:

Akupunktur mot akutte ryggsmerter

Hesten – Den firbeinte terapeuten

Kilder:

medicalnewstoday.com
The science of acupuncture

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account