høysensitiv

Om høysensitivitet:

 

Jeg jobber som lærer på en barneskole, og ivrer for å starte dagen med infomøter. Jeg og noen kolleger var allikevel tilstede med kaffekoppen, og jeg mente det var greit at vi alle var informert om dagens faste og overraskende oppgaver på samme tid. En morgen skjedde dette:

Rektor starter infomøtet med å kjefte, frustrert over en beskjed fra vaktmesteren, som hadde klagd på lærerne, som aldri lukket vinduene. Ett vindu var åpent da han gikk sjekkerunden kvelden før.

Dette eksemplet skjedde for snart 20 år siden. Jeg husker det. Jeg husker at det satte seg fast i meg, jeg bare måtte dele min fortvilelse og mening om utbruddet med en kollega på vei til klassen jeg skulle undervise. ”Det preller av på meg,” sa min kollega. For meg ble dette en dårlig start.

Hvordan sette grenser?

Jeg fortsatte å lete etter gode måter å starte dagen på. Sto opp tidligere. Kom en halv time tidligere på jobb. For å finne roen, kanskje gjøre noen småting på kontoret, før ”åsgårdsreia”, eller ”ulvene” var på plass. Det tok ikke mange dagene før en av kollegaene mine fant meg, buste ut med sin morgenshistorie inn i dagen. Jeg begynte å oppleve meg som en søppelbøtte, mottakelig for alt og alle. Hvordan i all verden skulle jeg beskytte meg og sette grenser uten å bli forstått som uhøflig og avvisende?

Omskolering

Jeg forsto at vi opplevde verden forskjellig. Men jeg visste ikke hvorfor. Jeg prøvde å endre meg. Havnet langt inn i tankekaos og desperate handlingsmønster. Gikk til slutt inn i en lengre prosess med sykemelding og ”omskolering”.

I denne perioden reflekterte jeg mye over mitt yrkesvalg, min motivasjon for å utdanne meg til lærer i ung alder. I omskoleringsperioden samtalte jeg blant annet med en psykolog. ”Det er synd at du ikke ønsker å fortsette som lærer. Barna og skolen trenger lærere som deg.” Jeg skjønte ikke hva han mente med lærere som meg. I dag tror jeg han hadde et poeng, knyttet til det å være høysensitiv!

 

Les mer om høysensitivitet

 

Høysensitivitet – Det å være en høysensitiv lærer

En høysensitiv lærer er født med et karaktertrekk, som er mer mottakelig for ytre og indre sanseinntrykk enn flertallet. Et mottakelig sanseapparat og nervesystem oppdager detaljer godt, og trenger tid til å prosessere og bearbeide inntrykkene til å bli forståelig og meningsfullt. Når prosessen er fullført, er inntrykkene dypt bearbeidet og forstått. Dette kan gi fordeler, både for den høysensitive læreren og barna som er heldige å møte henne. Det som er godt forstått, blir godt forklart. Det som er dypt bearbeidet, blir personlig og troverdig. Fokus på detaljer, innbyr gjerne til musisk og kunstnerisk tilnærming. Et språk som barn forstår, og gjerne uttrykker seg selv gjennom. Dyp bearbeiding åpner for dyp kontakt og forståelse for hvordan andre kan ha det på et intuitivt plan. Det høysensitive karaktertrekket gir også ulemper.

I en hverdag med mange, skiftende og korte hendelser, aktiviteter og menneskemøter, kan disse verdiene drukne. Det er lett å bli overstimulert. Da har den høysensitive læreren ikke kontakt med sine ressurser, begynner kanskje å jobbe enda mer og tror det er hun selv det er noe feil meg. Alle de andre greier jo dette kjøret, selv om de snakker om hvor tøff hverdagen er, hvor lite de liker all testingen og fokus på nasjonale prøver. De fortsetter ufortrødent å jobbe. Klager litt innimellom. Men forblir.

Dersom Elaine N Arons statistikk stemmer, er en av fem lærere i hver personalgruppe av det høysensitive slaget…

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account