Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell og personlig vekst. Coaching kan også defineres som guidede prosesser for å frigjøre og utvikle den enkeltes potensial, både på det karrieremessige og personlige plan.

 

“En Coach må ha en grunnleggende forståelse og respekt for mennesket som selvtenkende, ressurssterke og hele mennesker. Coachens oppgave er å hjelpe mennesker til å oppdage sitt unike potensial, slik at de blir den beste utgaven av den de er”

 

Litt historie

Begrepet coach går så langt tilbake som til 1500-tallet, og betyr opprinnelig “vogn”. Ordet, som stammer fra det Ukrainske ordet Kocsi, beskrev noe som flyttet et verdifullt og prominent menneske fra en plass til en annen.

I moderne tid er begrepet mest kjent fra idrettens verden, og det var nettopp en idrettsmann som innførte coaching som metode også for personlig og profesjonell vekst. Tennistreneren Timothy Galway, “coachens far”, ga i 1974 ut en bok; The inner way of Tennis. I utgangspunktet var boken tenkt for tennisspillere, men det han presenterte visste seg å være en universell suksessformel, som også kunne benyttes for personlig vekst, næringslivs- og ledelsesutvikling.

 

Metoden er kommet for å bli

Det var først på 90 tallet at coaching virkelig skøyt fart, og metoden er derfor historisk sett ung. Det kan likevel virke som om metoden er kommet for å bli, og vi som er dedikert til faget liker å tro at det er fordi den faktisk virker. I USA benytter 79% av næringslivet i dag seg av denne tjenesten. I Norge er det stadig flere bedrifter med fokus på verdibasert ledelse og relasjonsledelse som benytter seg av coaching. Ikke bare for bedriftens lønnsomhet og vekst, men også for enkeltmenneskets egen vinning, trivsel på arbeidsplassen og godt teamarbeid.

 

En historisk reise gjennom 500 år til tross – den opprinnelige betydningen av coaching fungerer fortsatt som metafor for nåtidens betydning av begrepet:

“Å frakte et menneske fra dagens situasjon til ønsket situasjon”.

 

Viktige prinsipper i coaching

Tillit:

Gjensidig tillit mellom coach og fokusperson er avgjørende for gode resultater. En god coach tar ansvaret for å etablere et godt tillitsforhold og “god kjemi” til sine klienter. Det handler i stor grad om være et medmenneske. Med kun tre, men kraftfulle egenskaper; interesse, respekt og vennlighet, er du langt på vei til å lykkes som coach.

 

Effektfulle spørsmål:

Essensen av god coaching er å skape større bevissthet og ansvarlighet i mennesker. Effektfulle spørsmål er derfor et viktig verktøy. Effektfulle spørsmål er “åpne”, de ber ikke om ja/nei svar. De springer ut av fokuspersonens agenda, skaper refleksjon, ny læring og en klarere visjon. Effektfulle spørsmål starter med; hva, hvor, hvordan.

 

Lytte:

En coach verdsetter lyttekunsten høyere enn talekunsten. Det er viktigere å forstå enn å bli forstått. Global lytting er foretrukket, og skjer på et 360 graders nivå. Du lytter ikke bare til ordene, men også til det som blir sagt mellom linjene. Du fanger opp kroppsspråk, sinnsstemninger, stemmeleie, og valg av ord. Du lytter med hele deg, alle dine sanser, også din intuisjon. En coach lytter også etter essensen i det som blir sagt, fanger opp de ubevisste mønstrene, og det som hindrer utvikling, “sabotørene”. En god coach virker som en døråpner inn til det ukjente.

 

Selvledelse:

Coaching krever stor grad av selvledelse. Som betyr å sette egne mentale prosesser i venteposisjon, og være helt til stede hos fokusperson. Det er som å danse vals. Gjennom å følge fokusperson med nysgjerrighet, tålmodighet, vennlighet og respekt finner fokuspersonen selv fram til svarene. En god coach kommer aldri med løsningen. Selvledelse forutsetter nok selvinnsikt og trygghet til å se utover seg selv, uten fordømmelse, bekymring, eller verdivurdering. En coach har respekt for at mennesker ser verden på ulike måter. Det finnes ingen sannheter, kun subjektive oppfatninger av virkeligheten.

 

Slå følge med dem som søker sannheten,
men pass deg for dem som tror de har funnet den”.

                                                                                               André Gide

  

Framtidsrettet og løsningsorientert:

En coachende samtale bør følge en viss struktur, og det er coachens ansvar å holde fokus og framdrift i samtalen. Vi starter her og nå og ser framover.

En coach er som en prosessleder, og gjennom utfordring, anerkjennelse og motivasjon loser coachen fokusperson framover mot en ønsket situasjon.

Coaching har et erfaringsbasert læringssyn. En prosess uten handling blir kun en samtale. Gjennom handling og nye strategier skal fokusperson oppleve å “bevege seg framover”, i form av ny læring og innsikt, nye resultater og måloppnåelse.

 

“Galskap er når mennesker gjør de samme tingene

om og om igjen, og forventer andre resultater”.

                                                                                  Albert Einstein

 

Noe for enhver smak

Alle kan benytte seg av coaching. Metoden egner seg i like stor grad til personlige vekst, som til karriere- og jobbrelaterte utviklingsprosesser. Enkelte med coachingbakgrunn velger å fange bredt”, mens andre velger å spesialisere seg innen spesifikke felt. I denne rekken finner vi blant annet, livsstilscoach, livscoach, ledelsescoach, karrierecoach, næringslivscoach, og idrettscoach.

 

Det finnes ingen fasitsvar for når man kan benytte seg av coaching, men her følger noen eksempler på når dette kan være et godt verktøy å ta i bruk:

  • Veivalg i livet
  • Måloppnåelse
  • Større grad av selvinnsikt og personlig vekst
  • Utvikle kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Balanse mellom jobb og privatliv
  • Bedre familieforhold
  • Bedre helse og livskvalitet
  • Lederutvikling

 

Forhistoriske coacher

Gjennom tidene har vi hatt mange “naturlige” coacher, og den første i rekken sies å være filosofen Sokrates f. 470-399 f.kr. En mann svært forut sin tid kan man si, noe som dessverre også ble hans endelikt. I rekken finner vi også den danske filosofen, teologen og psykologen Søren Kierkegaard f. 1813-1855. Kierkegaards dikt, “Kunsten å hjelpe” er så beskrivende for det som kan sies å være den grunnleggende ideologien i coaching.

 

Hjelpekunst av Søren Kierkegaard

Hvis det i sannhet skal lykkes
å føre et menneske hen til et bestemt sted,
må man først og fremst passe på å finne ham der
hvor han er, og begynne der.

Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.
Enhver der ikke kan det,
er selv i innbilning,
når han mener å kunne hjelpe andre.

For i sannhet å kunne hjelpe en annen,
må jeg forstå mer enn han,
men dog vel først og fremst forstå
det, han forstår.

Når jeg ikke gjør det,
så hjelper min merforståelse han slett ikke.

Vil jeg likevel gjøre min merforståelse gjeldende,
så er det fordi
jeg er forfengelig eller stolt,
så jeg i grunnen
i stede for å gagne han,
egentlig vil beundres av han.

Men all sann hjelpekunst
begynner med en ydmykelse.
Hjelperen må først ydmyke seg under den han vil
hjelpe og derved forstå,
at det å hjelpe
ikke er å beherske, men det å tjene –

at det å hjelpe ikke er å være den herskesykeste,
men den tålmodigste,

at det å hjelpe
er villighet til inntil videre
å finne seg i å ha urett og ikke å forstå,
det den andre forstår

 

Les mer om meg på: Coach-Høgaas.no

.

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account