En Coach må ha en grunnleggende forståelse og respekt for mennesket som selvtenkende, ressurssterke og hele mennesker. Coachens oppgave er å hjelpe mennesker til å oppdage sitt unike potensial, slik at de blir den beste utgaven av den de er.

Hva er coaching?

Coach terapi

En coach hjelper deg på veien til suksess

Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell og personlig vekst. Coaching kan også defineres som guidede prosesser for å frigjøre og utvikle den enkeltes potensial, både på det karrieremessige og personlige plan.

Metoden er tuftet på et humanistisk menneskesyn, som sier at mennesker er født til verden som kreative, ressurssterke og hele individer. Mennesket har et iboende potensiale, og trenger ikke “fikses på”. Det er coachens oppgave å hjelpe fokusperson/coachee til å frigjøre svarene i seg selv. Coachens oppgave er derfor å stille bevisstgjørende spørsmål, og unngå å gi svar.

Coaching kommet for å bli

Det var først på 90-tallet at coaching virkelig skøyt fart, og metoden er derfor historisk sett ung. Det kan likevel virke som om metoden er kommet for å bli, og vi som er dedikert til faget liker å tro at det er fordi den faktisk virker. I USA benytter 79% av næringslivet i dag seg av denne tjenesten. I Norge er det stadig flere bedrifter med fokus på verdibasert ledelse og relasjonsledelse som benytter seg av coaching. Ikke bare for bedriftens lønnsomhet og vekst, men også for enkeltmenneskets egen vinning, trivsel på arbeidsplassen og godt teamarbeid.

Den opprinnelige betydningen av coaching fungerer fortsatt som metafor for nåtidens
betydning av begrepet: 
“Å frakte et menneske fra dagens situasjon til ønsket situasjon”.

Framtidsrettet og løsningsorientert

En coachende samtale bør følge en viss struktur, og det er coachens ansvar å holde fokus og framdrift i samtalen. Vi starter her og nå og ser framover. En coach er som en prosessleder, og gjennom utfordring, anerkjennelse og motivasjon loser coachen fokusperson framover mot en ønsket situasjon.
Coaching har et erfaringsbasert læringssyn. En prosess uten handling blir kun en samtale. Gjennom handling og nye strategier skal fokusperson oppleve å “bevege seg framover”, i form av ny læring og innsikt, nye resultater og måloppnåelse.

 

“Galskap er når mennesker gjør de samme tingene
   om og om igjen, og forventer andre resultater”.

                                                                                  Albert Einstein

Hvem kan benytte seg av coaching? 

Alle kan benytte seg av coaching. Metoden egner seg i like stor grad til personlige vekst, som til karriere- og jobbrelaterte utviklingsprosesser. Enkelte med coachingbakgrunn velger å fange bredt”, mens andre velger å spesialisere seg innen spesifikke felt. I denne rekken finner vi blant annet, livsstilscoach, livscoach, ledelsescoach, karrierecoach, næringslivscoach, og idrettscoach.

Det finnes ingen fasitsvar for når man kan benytte seg av coaching, men her følger noen eksempler på når dette kan være et godt verktøy å ta i bruk:

 

  • Veivalg i livet
  • Måloppnåelse
  • Større grad av selvinnsikt og personlig vekst
  • Utvikle kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Balanse mellom jobb og privatliv
  • Bedre familieforhold
  • Bedre helse og livskvalitet
  • Lederutvikling

 

Skrevet av Coach Gry Høgaas

 

 

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account