Regresjonsterapi tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen eller tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv. Disse minnene kan virke forstyrrende på vårt mentale, følelsesmessige og psykiske velvære. 

Regresjonsterapi

Hva er Regresjonsterapi?

Regresjonsterapi er enklest beskrevet som at man går «tilbake til gamle opplevelser», ofte traumatiske, og retter dem opp. Dette kan være tilbake til tunge og/eller traumatiske opplevelser tidligere i livet – mange av dem gjerne fra tidlig barndom.

Noen ganger opplever vi at tidligere hendelser og situasjoner, setter dype og vonde spor. De preger dagliglivet vårt på måter vi ikke ønsker. Det hender også at vi ikke alltid vet hvor disse tingene kommer fra og det kan ofte være vanskelig eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene ut fra det livet man lever nå. Tilhengerne av regresjonsterapi mener at behandlingsformen kan hjelpe med å finne en slik forståelse. Man kan forsone seg med situasjoner man ikke forstår, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker man kanskje har et vanskelig forhold til. Regresjon er altså et godt verktøy, hvor man kan sortere litt og jobbe med gamle følelser og mønstre som ligger  godt forankret i oss, både på et bevisst og nevrologisk plan.

 

 

Hvordan fungerer Regresjonsterapi?

Regresjonsterapi

Innen regresjonsterapi brukes ulike måter å oppnå kontakt med de forankrede følelsene, oftest gjennom en form for hypnotisk transe og dyp avslapning. Terapeuten hjelper deg med å gjenskaper opplevelsen der det dramatiske skjedde. Denne gangen, når du er i situasjonen vil du oppleve å ha, eller få kontroll over deg selv og det som skjer.

Du får gjerne ekstra støtte og support av Ditt voksne jeg – når du nå som voksen kan se på situasjonen med nye, modne øyne.  Støtte kan også gies av f.eks.  kraftdyr, engler, åndelige hjelpere om klienten ønsker/har behov for dette. Terapeuten vil være ankeret som på en trygg måte guider deg igjennom opplevelsen fra start til slutt.

 

Les også om hypnose brukt som behandling

 

Hvilke områder kan regresjonsterapi hjelpe for?

 • Frykt og fobier
 • Traumer
 • Selvsabotasje
 • Indre barn
 • Bekymringer, panikkangst,
 • Fysiske sykdommer
 • Vektproblemer
 • Mangel på selvtillit
 • Seksuelle problemer
 • Depresjon
 • Tvangstanker/oppførsel
 • Problemer knyttet til forhold
 • m.m.

 

Tidligere liv

Ofte forbindes denne type terapi med å gå tilbake til et «tidligere liv». Teorien er at man lever flere liv og at om man har opplevd noe traumatisk i noen av de tidligere livene, så bærer man med seg sårene på et energisk plan. Disse sårene påvirker deg og dagliglivet ditt og du vil oppleve å ha mønstre og vaner som ikke henger på greip. Ved å reise tilbake å gå igjennom traumet, vil man kunne slippe denne fastlåste energien fri og man vil bli fri fra det som tidligere holdt deg tilbake.

Mange av de som benytter seg av regresjonsterapi strides om hvorvidt dette med med tidligere liv stemmer eller ei.

Spørsmålet er om reinkarnasjon noe som faktisk skjer – og om det er det, hvor stor innvirkning har våre gamle liv har en direkte påvirkning på oss i dette livet?

RegresjonsterapiRegresjon til spedbarnsstadiet

Mange mener at reinkarnasjon er en reel ting. De mener allikevel at siden man går igjennom en stor renselse gjennom hvert liv, vil det være liten sannsynlighet at gammel energisk karma skal ha en innflytelse på ditt liv i dag. De hevder at de fleste av dine problemer, som du ikke finner noe klart svar på – stammer fra tidlig barndom. Kanskje til og med fra spedbarnsstadiet, når du var så liten at du ikke husker hva som skjedde. Forskning viser også at selv om man ikke husker minner, så lagres allikevel alle opplevelser i celleminnet. Det vil si at kroppen lagrer de følelsesmessige minnene og at du som voksen har mulighet, gjennom regresjonsterapi, å gå tilbake å rydde opp i disse minnene. Dette fordi du nå vil ha en større kognitiv forståelse av hva som skjedde, og dermed lettere kunne gi slipp.

Særlig egnet for høysensitive mennesker

Uansett hva man velger å tro, så vil mange, især den type mennesker som anser seg selv som særlig sensitive og følsomme ha stort utbytte av denne metoden. Hvorfor?
Fordi regresjonsterapi i det store og det hele tar sikte på å rette opp i og reparere i gamle, dype følelsesmessige sår og traumer. Ved å gå tilbake til det som skjedde, men fra et nytt ståsted, vil healing kunne skje.

 

 

Skrevet av Hypnoterapeut Marthe Lundgaard

 

Se film om Regresjonsterapi:

Kilde: Deler av teksten er hentet fra Norsk forbund for Regresjonsterapi (regresjonsterapi.no)

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account