Geopati tar utgangspunkt i geofysikalske og geoatmosfæriske innflytelser på mennesket og sykdomsforløpet i dets videste forstand. Behandlingsformen, mer kjent som geopatisk stress, er troen på at negative energier eller skadelige strålinger kommer fra jorden og kan forårsake ubehag og dårlig helse til de som bor ovenfor området.

Disse energiene er noen ganger beskrevet som eteriske i naturen, mens andre hevder at elektromagnetiske felt er opprettet av forvrengning av jordens vibrasjon via rennende vann, visse mineral-konsentrasjoner, skillelinjer, underjordiske hulrom, og strålekilder. Disse negative energier sies å resultere i “steder for geopatisk stress”, som av tilhengere av geopatien er rapportert til å svekke immunforsvaret og dermed gjøre én mer utsatt for sykdom. Geopati har blitt beskrevet som en pseudovitenskap av de skeptiske til konseptet.

Tilhengere til praktisering av geopati kan spores tilbake til det gamle Kina, der byggeplasser måtte bekreftes fri for “jord-demoner”. Vestlig interesse i geopati kan bli datert tilbake til 1922, da Alfred Watkins hevdet å ha oppdaget et nettverk av energibaner, kalt “lay lines”, over England. Disse antatte energilinjene er nevnt til å forårsake geopatisk stress. Den russiske oppfinneren George Lakhovsky, som innførte begrepet geopati, var den første til å hevde at geopatisk stress får menneskekroppen til å vibrere på mye høyere frekvenser enn normalt. Han mente at denne vibrasjonen kan påvirke immunsystemet hos folk som sover eller arbeider i geopatisk-stressede steder, og gjøre disse mer mottakelige for virus, bakterier, miljøforurensning og parasitter. Utøvere av geopatien hevder de kan identifisere steder med stress i kroppen gjennom prosessen “dowsing”, som innebærer bruk av pendler eller staver for å lokalisere områder av økt energi eller områder med stråling.

Overvåking bevegelser og oppførsel enten pendelen eller stengene så avslører angivelig de stedene der geopathic stress er sterkest. Geopathic utøvere bruker en rekke enheter for å finne og korrigere områder med antatt geopathic stress. De multi-bølge oscillatorer (MWOs) ble først introdusert av Lakhovsky, vil angivelig rette vibrasjoner i geopathically stresset områder. Vega testing, en modifisert form av akupunktur, hevdes også å ha muligheten til å oppdage geopathic stress, men dens bruk som et diagnostisk verktøy har blitt forbudt i Canada og USA som uvitenskapelig og fører til upassende behandling.

Mange utøvere av geopatien, og noen ordinære leger i Europa, sørger for at deres mest alvorlig syke pasienters hjem er skjermet for geopatisk stress. Det geopatiske stresset anses av disse utøverne som en determinant til kreft, astma, multippel sklerose, revmatisme, utbruddet av AIDS, tuberkulose og hjernehinnebetennelse. I tillegg til anses dette stresset å spille en del i depresjon, spontanabort, fødselsskader, SIDS og mange nervøse tilstander. I 1985 publiserte Dr . Veronika Carstens, kona til den tidligere tyske president Karl Carstens, en studie som sier at det var 700 tilfeller av dokumenterte tilfeller der kreftpasienter hadde gjenvunnet sin helse uten noen konvensjonell behandling etter at deres sovested hadde blitt flyttet fra en geopatisk stresset sone til en der det ikke var noe påviselig geopatisk stress. I 2003 fant den britiske Dr Michelle Langdon, en allmennpraktiker, skyldig i alvorlig forsømmelse for bruk av geopati og homeopati i behandling av en 11 måneder gammel baby.

Se film om geopati (geopatisk stress):

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Geopathic, helseverden.no

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account