Fytoterapi er bruken av helbredende planter og urter. Det er den eldste medisinske terapiformen vi kjenner til på jorden og har vært brukt siden tidenes morgen. 

Hva er fytoterapi?

Urter brukes i hovedsak som egenbehandling for lettere sykdommer og plager. Dessuten foreskrives urter av alternativmedisinske utøvere i hensikt å behandle spesielle tilstander, som for eksempel fordøyelsesbesvær og gjentatte infeksjoner i luftveier og urinveiene.

fytoterapi urtemedisinTradisjonell bruk av urter baserer seg i hovedsak på erfaring, og med betydelige lokale variasjoner. Dette kan skyldes både forskjeller med hensyn til lokal kultur og religion, men også at urtenes innholdsstoffer kan variere etter vekstforhold som jordsmonn og klima. Urter kan også danne naturlig stoffer for å beskytte seg mot dyr og insekter. Inneholdet av disse vil også variere. Man må derfor regne med at de lokale urtekyndige brukte planter som vokste på stedet, ut fra erfaring som både omfattet virkning og eventuelt bivirkninger.

 

Historikk

Lite er beskrevet om bruk av urter i stein-, bronse- og jernalder her i Norge. Fra funn i andre land vet vi at bruken av visse urter var kjent. Et arkeologisk funn fra Irak har vist at neanderthalere regelmessig brukte urter for 60 000 år siden. Steinaldermannen som nettopp ble funnet i alpene, er minst 3 000 år gammel og bar på en liten lærpung med urter. En av disse hadde antibakteriell virkning og kunne ha vært brukt i behandling av infeksjoner. Samenes folkemedisin er omtalt i bind V av De samiske samlinger og baserer seg først og fremst på lokale, viltvoksende planter. Urter og planter ble regelmessig samlet inn og hovedsakelig brukt mot ulike lidelser som selvhjelp, vanskeligere tilfeller ble overlatt til den lokale sjaman eller til spesielt urtekyndige.

Norge har mange tradisjoner når det gjelder bruk av urter til medisin som grovt kan deles inn i:

– førhistorisk bruk

– samisk folkemedisin

– norrøn bruk

– importert medisin fra munkeordener

– folkemedisin og trolldomsurter

– industriproduksjon

– moderne medisinsk bruk

 

Bruk av urter i befolkningen sammenlignet med alternativmedisin:

Land                | Bruk av alternativ medisin     | Bruk av urter
Belgia               | 39%                                                | 31%
Frankrike         | 49%                                                | 12%
Storbritannia  | 26%                                                | 24%
USA                  | 34%                                                | 9%

 

Kilde: NOU:1998

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account