Dry Needling er bruken av en nål som appliseres inn i huden direkte i et triggerpunkt i en muskel. Et myofascielt triggerpunkt består av flere spente fibre som i sin tur er knyttet til produksjon og vedlikehold av smerte.

Hva er Dry Needling?Dry Needling Din Naprapat

Dry Needling brukes for å behandle såkalte myofascielle triggerpunkter. Dvs et hyperirritable punkt i muskel og senevev som karakteriseres av redusert lokal mikrosirkulasjon og oksygentransport til omkringliggende vev. Noe som kan gi opphav til utbredt stivhet, muskelsmerter og nedsatt funksjon. Dry needling av et myofascielt triggerpunkt vil kunne framprovosere en lokal sammentrekning av muskelen, såkalt twitch, som er en ufrivillig refleks fra muskelen via ryggmargen der stramme bånd i muskelfibrene kontraheres. Den lokale sammentrekningen som ses i muskelen viser at nålen er riktig plassert i punktet. Det er viktig å informere pasienten om at stivhet kan oppstå i noen dager etter behandlingen.

Dry Needling og akupunktur 

Dry needling må ikke forveksles med akupunktur. For utenom at man bruker samme type nåler,  er det ingen større likheter. Akupunktører er utdannet med bakgrunn i kunnskap fra kinesisk tradisjonell medisin. Denne metoden baserer seg på en vestlig medisinsk tankegang, der man tenker at man behandler muskelspenninger. «Dry needling» som begrep brukes for å skille behandlingsformenen fra tradisjonell injeksjonsbehandling som benytter sprøyter og kanyler for å injisere lokalbedøvelse, kortikosteroider eller andre legemidler inn i vev eller spesifikke anatomiske strukturer.

Hvem utfører Dry Needling?

Praksisen utøves av mange ulike terapeuter, slik som naprapater, fysioterapeuter og andre terapeuter i mange land.

Forskning og Dry Needling 

Det finnes undersøkelser som viser at dry needling har effekt for behandling av kroniske smerter i korsryggen. Konklusjonen i disse rapportene er at behandlingen kan være et bra supplement til vanlig tradisjonell behandling. Flere nyere studier antyder at dry needling i behandlingen av myofascielt smertesyndrom og en rekke lignende tilstander forbundet med utbredte muskelsmerter har en symptomdempende og smertelindrende effekt

Se film om Dry Needling:

Kilde:
Din Naprapat- og Helseklinikk AS

Kietrys, David M., et al. «Effectiveness of dry needling for upper-quarter myofascial pain: a systematic review and meta-analysis.» journal of orthopaedic & sports physical therapy 43.9 (2013): 620-634.
Liu, Lin, et al. «Effectiveness of Dry Neeedling for Myofascial Trigger Points Associated with Neck and Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-analysis.» Archives of physical medicine and rehabilitation (2015).

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account