Drømmetydning er et verktøy for å forstå hvem du er. Drømmer har forskjellige egenskaper og alle er nyttige på sin måte. Med litt trening eller ved hjelp av en drømmeterapeut kan du lære deg å skille drømmene fra hverandre og hva de forteller deg.

Hva er drømmetyding?

drømmetyding

Laget av Hilde Arnesen

Gjennom drømmer forteller din underbevissthet hva som er aktuelt i livet ditt til enhver tid. Det bevisste sinnet som vi bruker i det daglige våkne liv, benytter bare ca 10% av vår samlede bevissthet. De resterende 90 % er tilgjengelig når vi er på en annen frekvens.

Gjennom meditasjon, hypnose og søvn, åpnes tilgangen til det som ligger lagret i underbevisstheten. Alt vi har opplevd og erfart ligger lagret i denne minnebanken, selv om vi ikke husker det.

Ikke alle husker drømmene sine, men alle drømmer hver natt likevel. I perioder med mye stress kan drømmene utebli. Har man ignorert drømmer i den tro at de ikke har betydning kan de også holdes under overflaten. Men med trening og fokus på å huske drømmer kan man lære seg kunsten igjen.

 

Drømmens mening

drømmetyding

Laget av Hilde Arnesen

Mennesker tilbringer i gjennomsnitt 1/3 av livet sitt i søvne. Drømmene kan være mørke, ekle, triste, emosjonelle, rare, søte og andre lekne for å nevne noe. Det diskuteres hvor mye mening en drøm har for et menneske, og det er dette drømmetydning i stor grad handler om. De aller fleste drømmene er om deg og kan handle om fortid, nåtid eller fremtid.

Enkelte personer er sanndrømte, og opplever at nettopp det de drømte natten før skjedde dagen etter. Mange mener dette er et kall eller en gave som gis til deg for at du skal bli oppmerksom eller være forberedt på noe.

Symboler

Drømmene skapes av vårt kreative sinn. For å forstå drømmen må man se på innholdet med en helt annen innfallsvinkel enn med logikken. Man får en god pekepinn med å lese om symbolbetydning, men man får ikke helhet før man ser hele drømmehistorien i ett.

 

 

Her er litt om kategoriene:

Gjentagelsesdrømmer

De fleste av oss har med oss ting i livets ryggsekk som vi har hatt hjelp til å fylle. Noe er nyttig og noe er overflødig. Noe av det vi er opplært til å gjøre eller tro er mer tilpasset andre enn oss selv. Hendelser fra barndommen kan gjøre at vi unngår situasjoner, eller kommer opp i situasjoner som bremser vår utvikling. Slike mønstre vises gjennom drømmer som kommer tilbake. Vi får anledning til å reflektere over hva vi kunne gjort annerledes. Gjentagelsesdrømmer kan være slitsomme og overdrevne.

Veiledning

Ofte står vi ovenfor valg som må tas. Ser du på drømmene dine i periodene du tenker mye på et viktig valg finner du helt sikkert svaret på hva din indre stemme mener er rett. Om man ikke har lært seg å bruke magefølelsen, eller er usikker på om det er intuisjonene eller fornuften som snakker så se etter hva drømmen forteller.

Bekreftelser

Når et vanskelig valg er tatt kommer det ofte drømmer som bekrefter at du har valgt det som er mest rett for din utvikling.

Håp/potensiale

Disse drømmene kommer når du er klar for å se hvem du egentlig er. De lar deg føle den styrken du har inni deg når du er deg selv fullt og helt.

Mareritt

Ubearbeidede hendelser ligger lagret til du er klar for å slippe de løs. Gjennom mareritt åpnes lokket for oppsamlede sårede og fortrengte følelser. Mareritt kan være tunge å jobbe seg gjennom. Med å forstå symbolikken kan man finne ut hva som er årsaken til marerittet. Kombinert med terapi kan man jobbe seg mer effektivt igjennom det fortrengte.

Visjon

Noen mennesker har det som kan kalles profetiske drømmer. Det er drømmer om hendelser som finner sted i fremtiden. Årsaken kan ligge i tanken om at det finnes et kollektivt bevissthetsnett. At all informasjon ligger tilgjengelig på en felles «server».

drømmetyding

Laget av Hilde Arnesen

 

Skrevet av Carina Irene Andersen, drømmeterapi.no
Bilder: Hilde Solveig A. Arnesen, Hildes Galleri

Se film om drømmetydning:

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account