Dianetikk er scientologenes psykologi, og auditering er deres terapi. Målet er å frigjøre seg fra ubevisst påvirkning fra tidlige traumatiske opplevelser. I år 1950 publiserte amerikaneren L. Ron Hubbard en bok med tittelen “Dianetics – The Modern Science of Mental Health”. Ordet dianetikk er en sammensetning av grekiske ordene dia nous, som oversettes med “gjennom sinnet”. Fra selve dianetikken ble selve scientologien utviklet noen år senere, og registrert som en kirke.

Hva er dianetikken?

Dianetikk er en teori om hvordan mentale forstyrrelser oppstår. I følge denne kommer psykiske og psykosomatiske forstyrrelser av traumatiske hendelser i fortiden, iblant så tidlig som ved fødselen eller som foster. Disse traumatiske hendelsene finnes lagret i “minnespor” i sinnet, såkalt engram, og kan senere i livet styre menneskets oppførsel på et irrasjonelt sett. Nevrotisk oppførsel sies å være resultatet av at noe i nåtiden gjenskaper disse engram.dianetikk og auditering

Engrammen anses kunne spores med en E-meter, et psykogalvanometer som gir utslag ved forandringer i den elektriske hudmotstanden, noe som kan skje når personen hører ord eller meninger som henger sammen med det opprinnelige traumaet.

Dianetikken handler om hvordan man kan befris fra sinnets uønskede egenskaper, hvordan mennesket “lades ut” fra de irrasjonelle mønstrene for å istedenfor kunne handle fritt og rasjonelt. Hubbard har utarbeidet ulike assister (hjelpeprogram) for at mennesker skal kunne kommunisere med den kroppen som de under livets gang har mistet kontakten med, slik at energien kan flyte fritt.

Hva er Auditering?

Auditering kan betegnes som scientologernes psykoterapi. Den går ut på å gjenoppleve de tidlige traumatiske hendelsene på et bevistt plan. Man mener at mennesker i auditering til og med kan gjenoppleve traumatiske opplevelser i tidligere liv. Hensikten er å gjøre personen clear, dvs. klar og ren, fri fra sinnets irrasjonellt virkende engram og falske identiteter. En person som er clear anses ha oppnåd høy åndelig bevissthet og klarsynthet.

Auditering betyr lyttende og er en metode for kommunikasjon. En utdannet auditør lytter og hjelper personen (preclear) å finne de områdene i livet der han eller hun behøver hjelp, samt bistår i streven etter klarsynthet og insikt. Til og med ved auditeringen anvendes E-metern som et sett å registrere hvordan den åndelige tilstanden forandres.

Se film om Dianetikk og Auditering:

Kilde: “Alternativa terapier i Sverige – en kartläggning” utgitt av SOU 1989:62

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account