Bowen-teknikken er en form for massasje, og hevdes å frigjøre oppbygd stress i musklene, og klienter beskriver opplevelsen etter en behandling som dyp avslapning. Bowen-teknikken er behandlingsform hvor en mild, rullende bevegelse, med bare veldig lett kontakt blir benyttet. Den rullende teknikken er ment å enten stramme eller gi avslapping av musklene, avhengig av hvordan teknikken blir applisert.

Hva er Bowen-teknikken?

Utøveren vil stimulere ulike punkter, ofte med omtrent to minutters pauser, for å la kroppen få tid til å respondere på stimuleringen. På en uforklarlig måte, vil kroppen angivelig integrere stimuleringen inn i “kroppens system”, et system som enda ikke er tilstrekkelig beskrevet.
Bowen-teknikken ble utviklet av australieren Tom Bowen, på 1950-tallet. Bowen var veldig nøye på at hans klienter ikke måtte få annen behandling før tidligst syv dager etter en behandlingsserie, og personlig utførte han ingen andre former for behandling.

Hvordan foregår Bowen-teknikken?

En typisk behandlingsserie tar ca. 30 til 45 minutter. Det trengs normalt sett tre til fem behandlinger, der man i mange tilfeller begynner å behandle punkter i korsrygg og øvre del av ryggen, før man går over til områdene hvor pasienten har symptomer. En behandlingsserie kan ta 10 til 15 minutter for personer som er sensitive for behandling.

Det finnes ikke forskning som kan dokumentere at teknikken har effekt på bestemte lidelser. Det har imidlertid vært gjort noen innledende studier som virker lovende, blant annet for frossen skulder (kapsulitt i skulderen).

Se film om Bowen-teknikken her:

Kilde: wikipedia

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account