Blomstermedisin hevdes å tilføre pasienten blomstens «energetiske kvaliteter», som skal aktivere pasientens selvhelbredende krefter.

Hva er blomstermedisin?

Blomstermedisin er enkelt sagt positive vibrasjoner konservert i alkohol på små flasker. De mange ulike remediene er laget av forskjellige blomster, og brukes ved ulike negative karaktertrekk og følelsesmessige problemer.
Det finnes mange forskjellige serier blomstermedisin (Bach, perelandra, bush, pegasus etc), og de har litt forskjellige virkningsområder. Bach er det eldste og fremdeles det mest anvendte systemet. Felles for dem alle er at de virker på et nivå over det fysiske, i motsetning til urtemedisin. I likhet med homøopatiske midler er de kjemiske substansene ikke til stede i målbare doser. Virkemåten er således analog med homøopatiske legemidler. Blomstermedisin benyttes først og fremst mot emosjonelle symptomer.

Historikk

Blomsteressenser har vært kjent og brukt i en rekke kulturer langt tilbake i tid. De første kjente beskrivelser kommer fra Paracelsus (1493-1541). Han samlet dugg fra blomster til behandling av pasientenes følelsesmessige ubalanser. De fleste kunnskapene om blomsteressenser gikk senere gradvis tapt.

blomstermedisin bach

blomstermedisin bach

De mest kjente blomstermedisinene som brukes i dag er utviklet av den engelske legen doktor Edward Bach (1886-1936), men enkelte terapauter benytter også andre blomsteressenser, blant annet «Australian Bush Flower Essences».

Edward Back

Mellom 1928 og 1935 oppdaget den engelske legen Edward Bach en serie på 38 blomster hvis essens/energi kunne brukes mot følelsesmessige ubalanser. Dette klarte han ved å smake på duggen på bladene om morgenen, noe som vitner om mannens enorme følsomhet. Før han gikk ut i skogen for å smake, satte han seg selv i den negative tilstanden han ønsket å finne et botemiddel for. Teorien er at solen trekker plantenes høyere energier/vibrasjoner ut i vannet.

12 av blomstene kalte Bach “The 12 healers”. Disse er konstitusjonsremediene til de 12 følelsesmessige grunntypene. Resten av blomstene er til mer generelle ubalanser som de fleste havner i av og til. “Nødhjelpsremediet” består av en kombinasjon av 5 av blomstene som kan brukes i akutte krisesituasjoner.

Fremstillingen av remediene gjøres på 2 ulike måter, ved sol-metoden (legge bladene i vann i sol) og kokemetoden. Den ferdige essensen lagres på essensflasker med alkohol.

Blomstermedisinen i dag

Bach remediene ble en suksess, og brukes i dag over hele den vestlige verden. Etter Bach ble det utviklet flere andre serier blomstermedisiner, og stadig flere kommer til. I dag ser dette ut til å utvikle seg mot noe som kalles “frekvensmedisin”, der man også bruker andre ting enn blomster som kilde til gunstige vibrasjoner.

Se film om Blomstermedisin (Bach):

Kilde: NOU 1998: 21, Trondheim Naturterapi

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account