Biopati er en alternativ behandlingsform som sikter mot å opprette eller gjenopprette såkalt homeostatisk likevekt i kroppen, og på den måten hjelpe kroppen å helbrede seg selv. Behandlingen kan beskrives som et analyse- og behandlingssystem som bygger på teorien om at god helse er et resultat av kroppens evne til å opprettholde sunnhet til tross for de belastninger den utsettes for. I selve behandlingen inngår både østlig og vestlig medisinsk teori.

Hva er biopati?

Navnet biopati er satt sammen av de greske ordene BIOS
(liv) og PATOS (følelse, lidelse, sykdom). Biopati er en alternativ helhetsterapi, og er satt sammen av amerikansk biologisk medisin, tysk immun- og symbioseterapi samt skandinavisk naturmedisin. Filosofien er også sterkt preget av den kinesiske medisinen. Biopati er altså intet grunnleggende nytt, men en sammensetning av flere terapiformer som til sammen kompletterer hverandre.. Dette gjør at den tar hensyn til alle faktorer som spiller inn ved sykdom.
I noen tilfeller brukes anbefalninger fra andre typer terapeuter når dette er nødvendig. Elementene brukt i behandlingen med Biopati skal sammen søke og gjenopprette god helse gjennom å behandle årsakene til helseplagene.
Innen biopati er det et enkelt hovedprinsipp: Når belastningsmengden (de antihomeostatiske faktorer AHF) er mindre enn organismens taklingskapasitet (regulasjonskapasiteten RK), er man frisk. Når belastningsmengden er større enn kapasiteten, er man syk.
Dette legger grunnlaget for en antatt årsak til problemet, og dertil egnet behandling gjennom fire trinn:
– Anamnese
– TesterBiopati
– Analyse
– Behandling

Historie:

Grunnlaget ble lagt av den danske terapeuten Kurt Wienberg Nielsen på 1980-tallet. Biopatien ble grunnlagt av den danske behandler og forfatter Kurt Nielsen på begynnelsen av 80-tallet. Den første biopat-skolen ble etablert i København i 1981. Samme år ble biopat-tittelen registrert og varemerkebeskyttet. Seinere har metoden spredt seg til de øvrige skandinaviske landene samt Spania og England. Antall biopater i Norge er i dag stadige økende.
 Videre kom boken Biologisk Regeneration – den anden vej til sundhet av KWN ut i 1982.

 

 

 

 

 

Kilde:  Trondheim Naturterapi, biopati.net, wikipedia

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account