Biofeedback er en form for alternativ medisin som involverer det å måle et individs kvantifiserbare kroppsfunksjoner som for eksempel blodtrykk, hjertefrekvens, hudtemperatur, aktivitet i svettekjertler, spenninger i muskulatur og å formidle denne informasjonen til pasienten i sanntid. Dette gjør pasienten mer bevisst på og hjelper til å styre hans eller hennes ubevisste fysiologiske aktiviteter.
Ved å gi brukeren tilgang til fysiologisk informasjon som han eller hun er generelt uvitende om, gir biofeedback brukerne muligheten til å få kontroll over fysiske prosesser tidligere vurdert som et automatisk svar fra det autonome nervesystemet.

Varianter av biofeedback

Interessen for denne behandlingsformen har gått opp og ned siden oppstarten i 1960, men har økt kraftig de siste årene, noe flere eksperter tror har med en generell økning i interessen for alternative medisinske metoder å gjøre.
Neurofeedback, en type av biofeedback behandling, har også blitt en populær behandling mot ADHD.

Elektromyogram biofeedback brukes mot muskelspenninger, har blitt nøye studert, og er i dag akseptert som behandling for lidelser knyttet til inkontinens.

Video som viser hva biofeedback er:

Kilde: wikipedia

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account