Bildeterapi, eller bildepsykoterapi, er en form for terapi der man anvender bilder som uttrykks- og kommunikasjonsmiddel. De symbolske og terapeutiske verdiene hos bilder har vært kjent lenge.

Hva er Bildeterapi?

Utviklingen av denne alternative behandlingsformen begynte under andre verdenskrig i sammenheng med rehabilitering av krigsskadede i USA, England og Nederland. Metoden har vært tilgjengelig i Sverige siden 1960-tallet.
Gjennom å arbeide med bildenes medium kan ikkespråklige nivåer i mennesket oppnås. Med hjelp av bilder kan man kommunisere med mennesker som det ellers er vanskelig å utøve verbal terapi med. Eksempelvis barn, afatikere, psykotiske mennesker etc.

Målet med bildeterapi?

En målsetting med bildeterapien (bildepsykoterapien) er å bidra til økt kommunikasjonsevne, økt kunnskap om seg selv samt økt evne til å anvende sine ressurser og bearbeide sine problem.

Se film om bildeterapi:

Kilde: “Alternativa terapier i Sverige – en kartläggning” utgitt av SOU 1989:62

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account