Rudolf Steiners impulser til en ny, utvidet medisin ble realisert i samarbeid med den hollandske legen Ita Wegman (1876-1943). Hun etablerte også den første klinikken for antroposofisk medisin i Arlesheim, Sveits («Klinisch-Therapeutische Institut», idag «Ita Wegman-Klinik») i 1921.

Rudolf Steiner

Gjennom Steiners bøker og foredragsvirksomhet fattet flere leger interesse for antroposofiens spirituelle, utvidete menneskebilde. Steiner var ikke selv utdannet lege, men hadde studert naturvitenskapelige fag, matematikk og filosofi på 1880- og 90-tallet, og dessuten tilegnet seg omfattende medisinske kunnskaper. På oppfordring holdt han en rekke kurs for leger om medisin på åndsvitenskapelig grunnlag, og et kurs i terapeutisk eurytmi eller helseeurytmi.

Skolemedisin og antroposofisk medisin

Skolemedisinens naturvitenskapelige grunnlag danner den faglige basisen for å praktisere antroposofisk medisin. Det åndsvitenskapelige fundamentet finnes fremfor alt i Steiners og Wegmans bok Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen (1925).
Idag finnes det antroposofiske leger, terapeuter og legesentre over hele verden. Fra 1960-tallet har også flere antroposofiske sykehus vokst frem, bl.a. Vidarkliniken i Järna, Sverige.
De antroposofiske legemiddelfirmaene Weleda og Wala har også blitt godt kjent for sine hygieniske og kosmetiske kvalitetsprodukter.

Antroposofien (av gr. antropos «menneske», og sofia «visdom») er mest kjent for sine fornyende bidrag til pedagogikk, landbruk, medisin, kunst, sosialterapi, bankvirksomhet og mye annet.
Men forutsetningene for alle disse praktiske virksomhetene – f.eks. Steinerskoler, biologisk-dynamiske gårdsbruk, sosialterapeutiske institusjoner, eurytmi – ligger i antroposofiens potensial som «åndsvitenskap», som en moderne vei til utforskning av oversanselige virkelighetsområder. Gjennom sin forskning har Rudolf Steiner gitt en omfattende utvidelse av naturvitenskapens reduksjonistiske og endimensjonale menneske- og verdensbilde.

Forsøksmetode

Antroposofien legger avgjørende vekt på individuell tenkning og begrepsdannelse som fundament. Likevel er den ikke et læresystem, men «en erkjennelsesvei som vil føre det åndelige i mennesket til det åndelige i verdensaltet» (Rudolf Steiner).
Antroposofien er praksisorientert og i sitt vesen dogmefri. Steiner beskrev den derfor som «en forsøksmetode for det allmennmenneskelige og for allmenne verdensfenomener». Dermed uttalte han også hvilken holdning han forventet at antroposofien ble møtt med: den er ikke et ferdig og lukket «system», men en arbeidsmåte som bare kan eksistere ved at den er i kontinuerlig utvikling i og mellom mennesker.

Se film om Antroposofisk medisin:

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Antroposofi

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account