Åndelig veiledning er et begrep som dukker opp i ulike sammenhenger. Vi møter det innenfor ulike religioner. I vår tid er det også aktualisert innenfor nyreligiøse sammenhenger. Innenfor kristen sammenheng kan åndelig veiledning spores helt tilbake til urkirken.

Hva er åndelig veiledning?

Åndelig Veiledning som begrep, har vært brukt i Norge de siste 15 årene, men en allment akseptert begrepsavklaring er ennå ikke funnet. Denne type veiledning er heller ikke noe nytt, men kanskje den eldste form for sjelesorg. Men da i forhold til en side ved sjelesorgen som har hatt dårlige vilkår i vår Lutherske tradisjon, nemlig veiledning til dem som våger å gå dypere inn i bønnens landskap. “Gud lar seg erfare i alt og alle”. I dette utsagnet fra Ignatius av Loyala (1491-1556) har Spirituel veiledning/Åndelig veiledning sine røtter.

En definisjon av Peter Halldorf er: ”Åndelig Veiledning er den veiledning et menneske gir et annet for å modnes i sin tro. Da snakker vi om troen som en vandring, slik at den får konsekvenser for hele ens liv.”

Tid til daglig bønn

Tanken bak Åndelig Veiledning er at det ikke er så mye viten som forandrer mennesket, men erfaring. Derfor går den Åndelige veilederen og ser på dine erfaringer med Gud. Både hvordan Gud er for deg, hvordan du opplever Guds nærvær og hva skjer når du ber? Det er viktig at den som søker veiledning må sette av tid til daglig bønn, og tid til å reflektere over hva som skjedde under bønnen. Dette brukes som utgangspunkt for samtaler med Veilederen.

 

Se film om Åndelig veiledning her

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account