Alexanderteknikken er en praktisk metode for å oppnå effektiv og balansert bruk av kroppen. Den kan anvendes i enhver aktivitet. Alexanderteknikken lærer deg å bli bevisst dine reaksjonsmønstre og bevegelsesmåter. Du lærer å skjelne mellom nødvendige og unødvendige spenninger slik at kroppsbruken tilpasses de oppgavene du skal utføre. Ofte er det gamle vaner som bestemmer hvordan vi beveger oss. Når vi  begynner å gjenkjenne hva vi faktisk gjør, kan vi lettere bryte med uheldige vanemønstre. Hos små barn ser vi hvordan kroppens naturlige holdningsmekanisme kan fungere. De beveger seg på en velkoordinert måte og har en fri og avspent kroppsholdning. Gjennom Alexanderteknikken kan vi gjenoppdage dette hos oss selv.

Prinsippene

Alexanderteknikken lærer deg at det fysiske og det mentale er to sider av samme sak; god kroppsbruk avhenger av at vi bruker tankene og oppmerksomheten aktivt. Oppmerksomheten vil hele tiden inkludere forholdet mellom ryggsøylen og hodet. Hodet veier relativt mye, og fordi tyngdepunktet er i forkant, er det nakkemuskulaturen som justerer den fine balanseringen av hodet. Ved å la være å spenne disse musklene nødvendig kan hodet finne en retning oppover. Holdningsmuskulaturen langs ryggsøylen vil aktiveres, og ryggen kan forlenges fremfor å kollapse. alexanderteknikk

Dette er en naturlig prosess som fungerer hvis vi tillater den å gjøre det. I utgangspunktet er det tyngdekraften som er det stimulus som gjør at vi er oppreist;  forholdet mellom hodet og resten av kroppen er med på å avgjøre om det skjer på en fri og uanstrengt måte. Når du arbeider med Alexanderteknikken, vil du merke at selv små forandringer i kroppsbalansen vil kjennes fremmed. Spenninger og uvaner har bygd seg opp over tid, og kroppssansen er innstilt på det kjente. Det er dette som gjør det vanskelig å forandre på gamle vaner. Vi gjør det som “føles rett”. Ved å være mer oppmerksomme, kan vi stoppe et vanemønster og  gi oss selv mulighet til å bruke kroppen avspent og naturlig.

Hvem var Frederick Matthias Alexander

Alexanderteknikken har sitt navn etter den australske skuespilleren Frederick Matthias Alexander (1869-1955). I løpet av sin skuespillerkarriere utviklet han problemer med stemmen; han ble hes og kunne miste stemmen under forestillinger. Legen beordret hvilekurer, men problemene kom tilbake så snart han brukte stemmen igjen. Da bestemte han seg til selv å finne årsaken til stemmeproblemet. Gjennom grundig selvobservasjon ved bruk av flere speil, oppdaget han at han spente muskulaturen unødvendig i hele kroppen når han resiterte. Alexander var likevel ikke i stand til å forandre dette direkte. Han utviklet en metode som gikk veien om bruk av bevisstheten for å forandre kroppsbruken. Med denne metoden løste han sitt eget stemmeproblem. I tillegg utviklet han en metode for å undervise det han hadde oppdaget til andre. I 1904 flyttet han til London hvor han hadde en stor undervisningspraksis, og mange av datidens kjente skuespillere, forfattere og vitenskapsmenn var blant hans elever. Fra 1931 utdannet han de første Alexanderlærere, og i dag finnes det Alexanderlærere i over 30 land.

Se film av teknikken her:

Kilde: www.alexanderteknikk.no, wikipedia

Behandlere som tilbyr dette:

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account