Alternativ behandling er definert som enhver helsepraksis som ikke bygger på vitenskapelig medisin, og er en samlebetegnelse for ulike behandlingsmetoder. Praksisen brukes også i forebygging av sykdommer og er basert på folkemedisin, historie, tradisjoner og religion.

Normalt sett finnes det ikke vitenskapelig dokumentasjon for virkning av alternativ behandling. Flere alternative behandlingsmetoder i Norge har dokumentert virkning via forskning, men regnes fortsatt som alternativ behandling. Et naturmiddel som ilegges en medisinsk effekt via forskning, vil kunne bli tatt bort fra helsekostbutikkene og tas inn av apotekene, og dermed ikke regnes som alternativ behandling eller alternativ medisin lengre.

Ulike behandlingsmetoder

Hva er alternativ behandlingDet finnes et bredt spekter av behandlingsmetoder innen alternativ behandling. Bare i Norge praktiseres det godt over 200 ulike behandlingsmetoder. Mye av historien bak emnet kommer fra Østen, slik som akupunktur og Ayurveda. Interessen er i sterk vekst, og på verdensbasis er det blitt en milliardindustri. Innen feltet inngår alt fra ren behandling av muskel- og skjelettapparatet, kostholdsrådgivning, drømmetydning, tankelesing, healing og bruk av maskiner for å nevne noe.

I Norge finnes det flere leger som praktiserer dette i tillegg til sin vanlige praksis som offentlig helsearbeider. Det er Lov om Alternativ behandling som regulerer hva som er tillatt å utføre og ikke i Norge. Loven har som formål å sikre pasienter (og terapeut) samt regulere og kontrollere praksisen på best mulig måte.

Du kan lese lov om alternativ behandling her.

Tidligere ble praksisen kategorisert som kvakksalveri, men dette begrepet er nå et “ikke-eksisterende” begrep. Mange har ment at ordet “medisin”, i form av Alternativ medisin, er et litt misvisende begrep. I den sammenheng er det nå begrepet alternativ behandling som brukes av Helse- og omsorgsdepartementet som den offisielle betegnelsen på praksisen i Norge.

© 2017 Helseverden.no. Alle rettigheter reservert. Design av VinnVinn Reklame

Logg inn

eller    

Forgot your details?

Create Account